Liturgische schikking dankstond, 7 november 2018

Liturgische schikking dankstond, 7 november 2018
Danken voor
alle goede vruchten
van de aarde.
Danken voor mensen
en de vrucht
van hun leven;
veelzijdig,
veelkleurig,
uniek.
Danken in stil gebed
voor alle gulle gaven
ons gegeven.
terug