Dankdag, 2 november 2022

Dankdag, 2 november 2022
Dank U wel Heer
Voor gewas en arbeid van dit jaar
Voor het dagelijks brood ons gegeven
Voor de goede dingen in ons leven
Voor aardappelen en alle etenswaar.
 
Dank U wel Heer
Dat de oogst weer overlvoedig was
Bieten, granen, groenten en ook fruit
We kunnen weer een heel jaar vooruit
Het komt zowel mens als dier van pas
 
Dank U wel Heer
Voor de arbeid die we mochten verrichten
Voor het onderhoud van ons bestaan
Ondanks de crisis die we ondergaan
Die handel en bedrijven doet ontwrichten
 
Wij bidden U Heer
Voor mensen die het met minder moeten doen
In landen waar honger is en oorlog wordt geleden
Voor mensen die niets hebben te besteden
Die het moeten doen met een heel klein rantsoen
 
Wij bidden U Heer
Voor mensen die door rampen getroffen zijn
Die door overstromingen alles zijn kwijt geraakt
En zoveel ellende en verdriet hebben meegemaakt
Ontferm U Heer, verlicht hun verdriet en pijn

 
terug