Biddag 2021, 10 maart 2021

Biddag 2021, 10 maart 2021
Biddag voor gewas en arbeid in brede zin, in deze coronatijd.
 
Een wirwar van takken onderin de schikking weergeeft het beeld van de scheefgegroeide economie, waardoor veel kwetsbare mensen in onzekerheid zijn gekomen in deze crisis.
 
De laag mos bovenop de takken verbeeldt de stil gevallen economie door de crisis en de bezinning daarop: het herijken van de verhoudingen.
Opnieuw doordenken en vormgeven van de sociale zekerheden met het oog op de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt.
De witte tulpen symboliseren het gebed daarbij.
 
Takken vol knoppen en voorjaarsbloemen jubelen bij de gedachten aan de heerschappij van God en het ongehoorde perspectief dat daarmee samenhangt; het geloof dat God een nieuwe toekomst mogelijk maakt.
Daarvoor mogen we bidden en danken.

 
 
 
 
terug