7de lijdenszondag, 9 april 2017

7de lijdenszondag, 9 april 2017
Donker
is
de nacht
stilte
vol angst
 
Laat deze
beker
voorbij gaan
 
Niet mijn –
Uw wil geschiede
 
Trouwe God
dat wij niet afhaken
bij angst en verdriet
niet slapen
 
Stil
erbij blijven
terug