3e Lijdenszondag, 13 maart 2022

3e Lijdenszondag, 13 maart 2022
In de schikking ziet u een wolk van gipskruid, die verwijst naar de wolk in de tekst van Lucas 9 : 28-36 waarin de verheerlijking op de berg centraal staat.
 
Het zal je maar overkomen, je ontwaakt uit je slaap en je ziet Jezus met Mozes en Elia praten.
Dit overkwam Petrus, Jacobus en Johannes.
 
Jezus spreekt met Mozes en Elia over de dingen die gaan komen, de weg die Hij moet gaan naar Jeruzalem.
 
Uit een wolk die komt overdrijven horen de leerlingen een stem die bevestigt wie Jezus is…. Gods Zoon!
 
Woordeloos bleven de leerlingen achter. Ze kregen een hemels perspectief op Jezus.
Een ervaring die alle werkelijkheid te boven gaat.
terug