3e Advent, 17 december 2017

3e Advent, 17 december 2017
Als symbool staan bij de schikking een kan helder water en een kan vervuild water.
 Het roze van het kleed en de rozen, laat al iets zien van Gods licht in deze donkere dagen.

Het kaf
van het koren scheidend
de bijl leggen
aan de wortel
van het kwaad:
breng goede vruchten
voort,
een nieuw en waardig leven.
Ondergedompeld
in dit heldere
schone water
komt het leven
tot zijn recht.
terug