2e Lijdenszondag, 10 maart 2019

2e Lijdenszondag, 10 maart 2019
In de schikking van vandaag zijn de flessen in een cirkel geplaatst .De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde. De naam Adam is ontleent aan ‘Adamah’, een Hebreeuws woord dat ‘aarde’ betekent.
De flessen worden onderling verbonden door klimopranken, de vertolkers van  trouw en hoop, die zo samen een krans van solidariteit vormen.
Deze solidariteit van God met ons, wordt bevestigd door de doop en verzoeking van Jezus.

Steeds weer anders
zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet.


In de kring verbonden
door ranken van
trouw
voor een nieuw begin. 
terug