2de Lijdenszondag, 5 maart 2017

2de Lijdenszondag, 5 maart 2017

Stil
rijdt Hij daar…
de zachtmoedige koning
 
verwachting
hoog gespannen
 
door
de poort gegaan
verstomt het gejuich
zo stil
 
trouwe God
leg
Uw zegen
op ons leven
terug