Project Lijdenszondagen 2015

Project Lijdenszondagen 2015
"Open je handen" 

Voor dit jaar heeft de liturgiecommissie gekozen voor het project ‘Open je handen’. In de gids die in de kerkbanken komt te liggen, staat per zondag het thema genoemd. De lezingen treft u aan en ook de tekst en een korte uitleg behorend bij de schikking die de dames van de liturgische bloemschikgroep iedere week gaan maken.
Bij het thema is ook een lied beschikbaar dat we wekelijks gaan zingen.

De diaconie volgt het collecterooster ‘Open je handen’ voor de 40-dagentijd van KerkinActie; een toelichting van de collectebestemming is opgenomen in de gids.
 
terug