Witte Donderdag, 6 april 2023

Witte Donderdag, 6 april 2023
Heer
U wordt zo vaak gezien
als de God van vrome mensen,
de God van een bepaalde groep,
de God van een bepaald geloof.
 
Maar ...U bent de God van alles en iedereen.
U bent ook (gelukkig maar) de God van de zondaars,
en van degenen die zich niet om U bekommeren.
U bent een  'mensengod '.
 
Waar een mens ook is, U bent er ook.
Als dat niet zo was, Heer zou ik niet meer durven bidden
want ik ben niet waardig dat u komt onder mijn dak.
 
Toch zoek ik naar U,
altijd en overal
toch wil ik brood eten,
waarvan Jezus zegt:  “ dit is Mijn Lichaam “
 
(Toon Hermans)
 
terug