Voordrachten kerkenraad Voordrachten kerkenraad
Er zijn vier vacatures voor de kerkenraad. Twee diakenen en één ouderling zijn aftredend en niet herkiesbaar; verder is er nog de bestaande vacature voor jeugdouderling.

De belijdende leden van de gemeente worden uitgenodigd om voordrachten in deze vacatures te doen. Wilt u hierbij per vacature aangegeven wie u voordraagt en uw voordracht voorzien van naam en handtekening.
Zoals aangegeven kunt u de voordrachten tot en met 11 mei inleveren via de collectezak of aan de pastorie.

 
terug