Vanuit de clubs Vanuit de clubs
Nieuws van de jeugdclub 16+
 

Op donderdagavond in de even weken zijn wij, Klaasje en Lenie, bezig in de keuken van de kerk met koffie en thee zetten voor de jeugd die we verwachten. Tegen half acht komen de jongeren, een stuk of tien, enthousiast binnen in de soos van de kerk.  We starten de clubavond meestal met bijpraten/kletsen onder het genot van een bakje thee of koffie. Dan komen de verhalen vanzelf los. De belevenissen van de afgelopen weken passeren de revue.  Ook is er tijd voor een serieus onderwerp. 2 jongeren hebben iets voorbereid en leiden de avond verder. Onderwerpen in de afgelopen periode waren o.a.: occultisme, verslaving, zelfdoding en discriminatie. Nu zijn we bezig met het voorbereiden van een jeugddienst.
 
De volgende onderwerpen werden door de jongeren aangedragen als thema voor de dienst:
Wij willen eigenlijk eerst zien en dan geloven
De jongere van nu en de beleving van het geloof
Popmuziek betrekken bij het geloof
Het geloof ‘in the cloud’
Een ‘wall of shame’, durf je als jongere uit te komen voor je geloof?
 
We hebben jongerenwerker Carlijn Niesink uit Leeuwarden bereid gevonden ons te helpen met het voorbereiden en ondersteunen om van deze onderwerpen iets moois te maken voor de jeugddienst in maart. De komende periode zijn we hier met z’n allen druk mee bezig.
Nieuwsgierig geworden door het bovenstaande kom dan naar de jeugddienst  op zondag 20 maart om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk te Opeinde.

Wij (jongeren en leiding) zien u daar graag.
 
terug