dinsdag 19 december 2023

Training Levend in Christus

Datum: 
 dinsdag 19 december 2023
Tijdstip: 
 19.30 uur
Locatie: 
 Gereformeerde Kerk, Kommisjewei 184 in Opeinde

Laat mij in de morgen uw liefde horen, in U stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar U. (Psalm 143: 8)

Het leven vraagt veel van ons mensen, een ieder van ons is op zijn of haar eigen manier bezig met van alles en nog wat. In de Bijbel lezen we dat God niets liever wil dan elke dag van ons leven met ons gaan.
Maar hoe maak je dat nou concreet voor je eigen leven?

Levend in Christus is een training om in de praktijk te leren hoe een leven in Christus zichtbaar kan worden in het leven van elke dag. We duiken met elkaar Gods Woord en in de Gaven van de Geest in om hier meer over te ontdekken en zullen ze ook oefenen in een veilige setting.

De thema’s van de eerste 5 avonden zijn:
Leven door de heilige Geest
Leven als evenbeeld van God
Leven door gebed
Leven in het Koninkrijk van God
Leven in Christus

We komen 1 keer in de maand bij elkaar op dinsdagavond in de Gereformeerde kerk PKN de Ferbining (Nijega Opeinde de Tike) Je ontvangt een trainingswerkboek om hiermee zelf aan de slag te gaan. We starten om 19.30.
Deze training wordt gegeven door een trainer van het Evangelisch Werkverband.
De kosten voor deze training bedraagt €59,95 voor 1 deel van 5 avonden training en het trainingswerkboek ‘Levend in Christus’.

De data voor deel 1 zijn:
26 september, 31 oktober, 28 november, 19 december, 23 januari.
Opgave en vragen: Renate de Vries-Martini

terug