Paasmorgen, zondag 5 april 09.30 uur: afsluiten project "Met open handen"

Paasmorgen, zondag 5 april 09.30 uur: afsluiten project "Met open handen"

Zeven lijdenszondagen lang en in de Stille Week zagen en zien we schikkingen rondom het thema ‘Met open handen’.
Handen in overgave, geopend om te ontvangen, beschermend, geopend om ruimte te geven, delend om te geven, tegen elkaar, nadenkend en bezinnend, juichend. Vele manieren om je handen te gebruiken… (foto’s van de schikkingen: www.pkn-not.nl, Hervormd)
 
Paasmorgen zien we de laatste schikking hiervan. ‘De handen in de schikkingen hebben een dubbele betekenis. Ze staan voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar, om op een ander moment als sterk en dragend ervaren te worden. Tegelijk zijn Gods handen ook onze handen. Jezus is daarbij de mens bij uitstek die Gods dragende en delende handen zichtbaar heeft gemaakt. In navolging van Hem worden wij geroepen om na te denken waar onze  handen kunnen delen, troosten of helen.’, zo staat te lezen in de gids die u wekelijks kon lezen.
 
Vóór de dienst krijgt ieder gemeentelid daarom zelf ook een hand uitgereikt met het verzoek om daar op te schrijven wat voor soort hand hij/zij wil zijn en met welke bedoeling.
 
Met deze …. hand wil ik ……
 

Denkt u er eens over na wat u daar op zou zetten.
Welke hand biedt u? Voor de gemeente?
Voor de naaste? Voor de wereld?
terug