Overdenking januari 2023 Overdenking januari 2023

OVERDENKING


Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult (Psalm 90: 12)

Oudejaarsavond was (en is nog steeds) bij ons thuis een avond om door te brengen met familie. In mijn kinder- en tienertijd brachten we de avond door met mijn oom en tante, neef en nicht. Een feest voor ons als kinderen. De hele avond werden er spelletjes gedaan en gingen we af en toe naar buiten om vuurwerk af te steken. Om 23.45 echter kwam er een bijzonder moment. We gingen allemaal rustig zitten en mijn oom Koos las dan psalm 90 voor. Hij kon mooi lezen, als schoolmeester. En we ervaarden dit moment als een ‘Heilig’ moment. Alle gezelligheid van de avond was prachtig, maar we werden ons bewust van de tijd. We keken kort terug hoe het afgelopen jaar was geweest. Om de beurt mochten we opnoemen waar we blij mee waren, wat fijn was. En ook wat indruk had gemaakt. Het lezen van de psalm maakte mij als kind al bewust dat een nieuw jaar wat je gegeven werd, niet zomaar iets was. God is de gever van de tijd.
Het was en is een mooie gewoonte, om zo de drempel over te gaan. Je bewust te zijn van wat je hebt ontvangen en wat je mee mag nemen het nieuwe jaar in. En in dat alles gaat het dan bovenal om Gods Genade die met ons meereist door de tijd.
Psalm 90 is een psalm waar best grote woorden in staan. Het gaat over de kwetsbaarheid en vergankelijkheid van de mens.
Het is een psalm die wordt toegedicht aan Mozes, de Godsman.
Die de kindermoord overleefde omdat hij in een rieten mandje in de doodsrivier de Nijl werd gelegd en daar veilig was door de hand van God.
Die het volk Israël voor mocht gaan in de bevrijding.
Hij mocht God ervaren als een toevlucht, en die belofte is voor alle generaties, ook voor die van ons. Zo schrijft hij in de psalm. Wij denken in tijd en eeuwigheid, maar voor God is het anders, lezen we. De tijd gaat voorbij, voor de een vliegt het om, voor de ander lijkt het om te kruipen. Als je in moeilijke omstandigheden leeft, ziekte kent, zorgen kent, veel geduld moet hebben, de dagen als lang ervaart, dan wil je soms de klok wel vooruit kijken.
Terwijl een ander misschien juist verlangt naar wat meer rust en een ‘ademende agenda’ in een tijd die zoveel van mensen kan vragen. En waarin het voor velen een voornemen is om keuzes te maken en tijd vrij te maken voor wat echt belangrijk is in het leven.
Terugkijkend op 2022 dan zien we waar onze tijd heen is ‘gevlogen’.  Over veel tijdsbesteding hebben we geen zeggenschap. In ziekte, verdriet, bepaalde omstandigheden, dan kunnen we het zo ervaren dat we de regie verliezen over ons leven en de tijd.
Als we denken aan mensen in oorlogsgebieden, gebieden getroffen door natuurrampen, daar is leven vaak overleven geworden. Zo heeft ieder mens zijn of haar eigen verhaal over 2022, en ook eigen hoop en verwachting voor 2023.
In psalm 90 vinden we een ‘bedding’, een fundament voor ons vooruitkijken. Want daarin mogen we uitgaan van de belofte waarmee deze psalm begint. God is altijd een toevlucht geweest en zal dat ook komend jaar weer zijn.
God zal met ons meegaan. En wil ons daarin niets liever dan leren om wijs met onze dagen om te gaan: “Leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult”.
Tel, leef de dagen en weet dat ze kostbaar zijn. Zo dat wijsheid ons hart vervult. Maak wijze keuzes met en in je dagen. Wijze keuzes zijn keuzes die gebaseerd zijn op wat God van ons vraagt. Die we maken vanuit ons geloof in God. Waarbij we het Goede willen voor onze naaste en voor de wereld, en daarmee voor onszelf.
Om dat zo te kunnen doen, daarnaar te streven in 2023, geeft de psalm ons nog een mooie bede mee in het 14e vers: God vervul ons in de morgen met Uw Liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen
Elke dag een nieuwe dag, een nieuw begin. En van daaruit de dag tegemoet gaan. Als we uitkijken naar de dag maar ook als het anders is, en het zwaar voelt of zwaar is. Het kan verwarrend zijn, dat tweede deel van dit vers.

Alle dagen blijdschap en juichen, in de gebrokenheid die onze wereld, en wellicht ons leven, kent, dat kan niet. Maar hier wil de schrijver de blijdschap en de vreugde benadrukken om God die ons elke dag Zijn Liefde geeft, hoe ons leven ook is, hoe de dag zich ook zal ontvouwen. En dáarover mogen we ons verheugen, daarmee mogen we blij zijn. De dag is gegeven, om te leven, en er wijs mee om te gaan.
Het jaar 2023 kent 365 dagen, nog onbeschreven, om zo te (be)leven. Dat het ons mag lukken om ze te vullen met Goede, Wijze, Opbouwende woorden, daden en gedachten, dat dát ons voornemen mag zijn voor dit nieuwe jaar.
Een Gezegend 2023!

Renate de Vries-Martini
terug