Overdenking september 2021 Overdenking september 2021

OVERDENKING   

 

Ter overdenking geef ik deze keer een gebed door dat ik ‘onderweg’ tegenkwam. Nu wij nog steeds beperkingen kennen en daarop ook terugkijken hoe dat is geweest in de inmiddels anderhalve jaar daarvan hoop ik dat we ons bewust geworden zijn – meer of weer – van onze afhankelijkheid van God. Deze afhankelijkheid mag zich vertalen in vertrouwen op Hem omdat Hij het werk dat zijn hand begonnen is niet loslaat. We zien vooruit naar de start van een nieuw seizoen in de hoop dat er weer mogelijkheden zullen zijn om elkaar te ontmoeten voor Gods aangezicht, niet in de laatste plaats in de erediensten. Laten we de ruimte die God ons geeft aangrijpen en benutten tot eer van Hem en zegen van onze naaste en onszelf.

Ds. Jurrien Mol

Gebed voor de Startzondag


Vader, Zoon, en Geest,
wij roepen U aan
en vragen om uw zegen
nu wij opnieuw beginnen
aan het werk in uw kerk
die ook onze kerk mag zijn.

Schenk ons vrede en vooral liefde.
Dat wij als kinderen van U
wijs en krachtig
samen mogen werken
voor kerk en wereld.

Schepper van hemel en aarde,
bewaar en zegen ons.

Jezus Christus, Herder, Leraar, en Redder,
ga ons voor, onderwijs ons, en red ons
van moedeloosheid, egoïsme, en onwetendheid.

Geest, Trooster,
raak ons aan, reinig ons leven,
maak ons sterk,
zodat wij doen wat U,
drie-enig God,
betekent, bedoelt, en ons vraagt.

Wij danken U
dat wij antwoord mogen verwachten.
Houd ons in die verwachting bijeen,
en breng ons telkens weer bij-Eén,
open voor elkaar, open voor de wereld,
open voor U.
Wij loven uw Naam,
verbonden met heel de kerk,
nu en al onze dagen.

Amen.
 
terug