Overdenking september 2020 Overdenking september 2020
“Het goede leven”
‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’
Matteüs 19: 16 (NBV)
Het thema van onze startzondag is “Het goede leven”. De ondertitel is “Groeien als een boom”. ( Heb ik hier niet opgeschreven) De ondertitel suggereert dat “goed” groei veronderstelt. De groei zullen we in de kerkdienst gelovig onderzoeken.
Ik wil mij in deze meditatie beperken tot “goed”. Wat betekent “het goede leven” voor u, voor jou, voor mij?
Wanneer ik een antwoord op deze vraag verwacht, dan zal ik verschillende omschrijvingen ontvangen. “Goed” kan door de één anders beleefd worden dan door een ander. “Goed” is subjectief.
“Het goede leven” wordt gevonden in romantische series op Netflix. Het goede leven wordt gerealiseerd, wanneer de prins op het witte paard arriveert. Het goede leven is een wens. Het goede leven sluit het kwaad uit.
Het goede leven wordt geleefd door populaire bekende Nederlanders en beroemde wereldsterren. Ze zijn identificatiefiguren. Hun leven is pas leven: “Mooi, jong, prachtige vakanties; schitterende auto’s”. Het kan niet beter!
Nuchter beschouwd zijn alle identificatiefiguren; alle succesvolle mensen gewoon mensen, die in een zorgvuldig geconstrueerde wereld leven. Hun echte leven wordt verzwegen of opgepoetst.
Hun innerlijke leven wordt niet getoond. Wanneer dit wel openbaar wordt, dan blijkt hun leven een hel: “slaaf van verplichtingen; verslaafd aan geestverruimende middelen; geleefd worden door verwachtingen van fans”.
“Het goede leven”: wil je hebben; wil jezelf creëren; gaat om jezelf. Althans zo kan “het goede leven” beleefd; gevoeld of gedefinieerd worden.
In de geciteerde Bijbeltekst ( zie boven) komt een succesvolle man naar Jezus. In onze tijd kan hij een bekende Nederlander of een beroemde wereldster zijn. Hij heeft veel naar zijn hand kunnen zetten. De bankrekening stroomt vol. Hij kan alles kopen wat hij wil. Hij komt bij Jezus in een duurzame auto, die weinig mensen kunnen aanschaffen!
Hij wel. Hij is duurzaam. Hij voldoet aan de toekomstige norm. Verder strooit hij met geld: “Hij geeft aan vele goede doelen”.
De media schrijven positief over hem. Hij laat zien wat “het goede leven” kan zijn. Hij is voorbeeldig!
Wat niemand ziet is, dat deze mens diep ongelukkig is. Hij beseft dat alles – zijn leven – beperkt is. Alle roem; alles wat hij bezit zal er eens niet meer zijn. Misschien materieel wel, maar dat zal hij niet kunnen meemaken. Het goede kan toch niet slechts het materiële tijdens dit leven zijn? Plaagt de ethische vraag naar het goede hem? Dat veronderstel ik niet. Zijn zorg is zijn eindigheid en dat kan hij niet accepteren. Hij wil eeuwig leven. Hij denkt dat hij dit leven zelf kan verwerven. Hij overschat zijn macht als rijke man en beroemde wereldster.
Zoals hij iedereen manipuleert zo wil hij God manipuleren. Door goed te doen – goed doen volgens zijn idee – zal God hem belonen met ………..
“Het goede” wordt gedefinieerd vanuit de mens. Jezus antwoordt dat het goede gedefinieerd wordt door God. God is goed. Hij is de ethische maat.
Wil je het goede leven zegt Jezus, dan zul je het leven anders moeten
inrichten. Jouw liefde richt zich op succes; op de ratrace.
Laat deze manier van leven los. Zoek naar het koninkrijk van God.
“Het goede leven” kan betekenen: “loslaten, volgen en zoeken”.
Haak nu niet teleurgesteld af zoals de succesvolle man bij Jezus. Pak de uitdaging, die Jezus aanbiedt.

Ds. Gerard Venhuizen.
terug