September September
De barmhartige Samaritaan – een goede buur
 
‘Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rover?’
Lucas 10:36
 
Het thema van de startactiviteiten in onze Protestantse Kerk is dit jaar ‘Goede buren’. In onze gemeente sluiten wij samen met onze Gereformeerde zustergemeente aan bij dit thema tijdens de start van het nieuwe seizoen.
De barmhartige Samaritaan is een voorbeeld bij uitstek van een goede buur. Bijbels komt ‘buur’ ongeveer overeen met ‘naaste’. Het gebod om de naaste lief te hebben moge algemeen bekend zijn onder gelovigen.
 
Van de website van de Protestantse Kerk in Nederland:
Liefhebben betekent daadwerkelijk iets voor die ander over hebben. Het gaat niet over een gevoel maar om daden.
De wetgeleerde vraagt: wie is mijn naaste? Met andere woorden: tot wie strekt zich het gebod van de naastenliefde uit? Tot alleen mijn familie, tot mijn volksgenoten? Jezus antwoordt met de bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Daar zit een omdraaiing in. ‘Wie moet ik gaan helpen?’ verandert in: ‘Wie is voor mij een helper geweest?’ En beschamend genoeg is dat niet degene van wie je het zou verwachten (priester, leviet, volksgenoot), maar de buitenlander, de anders gelovende.
‘Wie is de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ vraagt Jezus. De wetgeleerde (vers37) zegt niet ‘de Samaritaan’ maar ‘de man die medelijden heeft getoond’ (barmhartigheid bewezen heeft). Barmhartigheid bewijzen is vooral een kwalificatie die bij God hoort. Hij is de Barmhartige.
Iets van zijn liefde wordt zichtbaar waar mensen barmhartig zijn
terug