Overdenking oktober 2014 Overdenking oktober 2014
De echte vriendschap (Spreuken 7:7)
 
Vriendschap is een heel belangrijk deel van ons dagelijks leven. Deze vriendschap wil ik graag vergelijken met een gebouw of een huis met een sterk fundament. Dit fundament bestaat uit vertrouwen. Zonder wederzijds vertrouwen bestaat er geen langdurige vriendschap.
 
Dit fundament van de vriendschap heeft vier onwankelbare pijlers.
Gemeenschappelijke punten en belevenissen.
Hulp bij ziekte
Duurzaamheid
Wederkerigheid 
Elke pijler is van het grootste belang. De gemeenschappelijke belevenissen en ervaringen en daarbij ook de gedeelde opvattingen over het geloof vormen de kern van een langdurige vriendschap. De echte vriend verleent ook steun aan zijn vriend, ondersteunt hem altijd als die in nood is.
 
Het hangt van ons af of ons contact met iemand vriendschap wordt en deze vriendschap dan ook nog duurzaam is. Dit feit is enigszins vrijwillig, maar zodra een dergelijke beslissing vrijwillig genomen wordt, dan kan dat zegenrijke gevolgen hebben.
 
Onze Heer Jezus Christus zegt (wellicht tot onze verrassing en verbazing) dat wij allemaal zijn vrienden zijn. En met dien verstande moeten we elkaar ook als vriend aanzien (Joh.15:9-17). Uit het diepste van mijn hart wil ik daarmee dank zeggen voor alles wat u voor ons (voor mij en mijn gezin) gedurende de afgelopen jaren hebt gedaan.
 
Wij wilden graag aanwezig zijn bij het huwelijk van Annet Hiemstra. Maar helaas, totaal onverwacht, moesten we na twee dagen terugkeren naar Uriu/Felör. Mijn schoonvader (de vader van Maria) was plotseling aan een hartaanval overleden. Met jullie hulp konden we snel terugkeren. Onze kleinkinderen hebben de reis met het vliegtuig en het verblijf bij jullie prachtig gevonden. Ze waren wel teleurgesteld toen we plotseling naar huis moesten. Gods plannen en gedachten zijn ondoorgrondelijk voor ons, zoals dit ook door de profeet Jesaja wordt bevestigd (Jesaja 55:8 en 9).
 
Hopelijk zullen wij elkaar nog eens in de nadere toekomst ontmoeten en misschien kunnen we dan wat meer tijd met jullie doorbrengen.
 
Gods zegen voor jullie allemaal!
 
Eszter, David, Erika, Huni, Marika en Mihaly.  
 

 
terug