Overdenking maart 2023 Overdenking maart 2023
Door Christus te verkondigen zijn wij als wierookgeur die God behaagt, die zich zowel verspreidt onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. (NBV ’21 2 Korintiërs 2: 15)

De Geur van God’s Liefde
Zondag 22 januari was het jongeren- GO! Event bij ONT te Opeinde. Zo’n 30 jongeren uit onze dorpen volgden een programma dat door een groep van ca. 10 jongeren was voorbereid. Het was een prachtige dag. Het thema van deze dag was ‘het leven van David’. Op verschillende manieren werden de jongeren uitgedaagd om stil te staan bij zijn leven en daarbij te kijken hoe zijn leven inspirerend kon zijn voor hun eigen leven. Zo gingen ze bijvoorbeeld een grote Goliath te lijf waarbij jongeren nadachten over hun eigen ‘stenen’ om de moeilijkheden in hun eigen leven ‘aan te gaan’.
Een andere gebeurtenis uit het leven van David was het moment waarop hij door Samuel gezalfd werd tot koning. We hebben met elkaar gelezen hoe de profeet Samuel naar het huis gaat van Isaï. Samuel ziet daar de sterke zonen van Isaï op een rij staan. En zelf verwacht hij dat God een van deze zonen heeft uitgekozen als nieuwe koning. Bijzonder is het dat God anders kijkt dan wij mensen. Tegengesteld aan onze verwachtingen. Niet de oudste, maar de jongste. Niet de sterkste, maar degene die minder sterk is. Niet de eerste, maar de laatste. Zo wordt David, degene die Samuel níet in de rij zag staan, uiteindelijk door God uitgekozen en door Samuel gezalfd.
Met de jongeren hebben we stilgestaan bij de betekenis van ‘gezalfd’ worden. De betekenis dat je wordt uitgekozen voor een bijzondere taak, Koning, Messias. De betekenis van het woord Messias ís Gezalfde. En hetzelfde geldt voor het woord Christus.
Wij mogen leven als Christenen. Volgelingen van Jezus de Christus, de Gezalfde. En de naam die wij dragen zegt veel over hoe God ook naar óns kijkt. Als we lezen de woorden van psalm 23, dan staat daar: U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over, geluk en Genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Dat zijn woorden van David maar wij mogen deze woorden nazeggen. En dat niet alleen.
Deze belofte mag ook voor ons zijn. God kiest ook ons en zalft ook ons. En wil ons alles geven. Een overvloed aan Geluk en Genade en Goedheid. Als het leven mooi en goed is. Maar ook in de weerbarstigheid van het leven, waarvan we elke dag de berichten en de beelden kunnen zien, is God de God van Genade. God leidt ons door het dal van duisternis . Ook al zien we geen hand meer voor ogen, het geluid van de stok en de staf zullen ons de Weg wijzen. En daarin mogen we er ook als naasten voor elkaar zijn.
En ook herkenbaar aanwezig zijn als Christenen, als dragers van de ‘geur’ van onze Gezalfde Koning Jezus. Paulus zegt: “Door Christus te verkondigen zijn wij als wierookgeur die God behaagt, die zich 4 zowel verspreidt onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan”.
Tijdens het GO! Event kregen de jongeren allemaal tijdens de korte overdenking over de zalving van David een beetje geurende olie op hun hand. Daarna moesten ze in groepjes 10 verschillende geuren herkennen. Van pindakaas tot ui en citroen. Eén van de geuren echter was dezelfde geur die de jongeren op hun hand aangebracht hadden gekregen. Toen we met elkaar de 10 geuren gingen bespreken noemden meerdere groepjes de geurende olie de “Goddelijke geur’.
En dat was mooi. Want daarmee werd duidelijk , en legden we uit, wat Paulus schrijft en wat wij als Christenen mogen zijn: Dragers van de Goddelijke geur. En die geur die wordt herkenbaar voor de mensen om ons heen als wij deze geur ook drágen zoals deze is bedoeld – oftewel ons gédragen naar hoe Jezus het ons heeft voorgedaan. Om zo een ‘aangename geur’ te mogen zijn voor de mensen om ons heen. In wat we zeggen, denken én doen.
Wij gaan op weg naar Pasen. Waarin we mogen gedenken het grootste offer wat Jezus de Gezalfde voor ons heeft gebracht. En Zijn naam mogen wij dragen, Christenen. Het is goed om de komende veertigdagentijd eens extra stil te staan bij deze bijzondere naam voor ons. Hoe dragen wij de naam van Christus als Christen? En welke geuren verspreiden wij zelf? Dat wij mogen spreken en handelen ‘in geuren en kleuren’. En mensen ons zó mogen kennen. In onze huizen, straten en dorpen. In alles wat we doen en alles wat we mogen zijn.

Renate de Vries – Martini

Voor degenen onder u/jullie die over bovenstaande meditatie nog graag wat verder willen nadenken hierbij vijf ‘gedachten om mee te nemen’ (Met dank aan (deels ontleend aan) Lev Navigators):

1. Je ruikt naar de ruimte waar je bent Je draagt de geur van de ruimte waar je tijd doorbrengt. Als je buiten bent geweest ruik je frissig, als je op de boerderij bent geweest ruik je naar boerderij. Als je tijd met God doorbrengt, dan is dat de geur die je met je meedraagt.

2. Geur ontwikkelt De geurtonen van een geur ontwikkelen zich gedurende de dag. Daarom is het goed om parfum in de ochtend op te doen. Herinner jezelf er elke dag aan dat deze dag je gegeven is en dat je de geur van Jezus de hele dag met je meedraagt. Hoe begin jij je dag?

3. Gewenning Ik ken mijn eigen geur en ruik hem niet meer. Totdat iemand me knuffelt en zegt: wat ruik je lekker. Je hebt niet meer door hoe lekker je ruikt of hoe erg je stinkt. Het is belangrijk in interactie met anderen te leven en te vragen: Hoe vind je dat ik ruik? 5 Wat ruikt er lekker en wat ruikt er minder lekker?

4. Geur is indirect Geur valt op zonder dat het benoemd wordt. Het verspreidt zichzelf. Ik denk serieus dat deze samenleving ontzettend hongert naar God. Ze hongeren naar recht, naar identiteit, naar gezonde relaties. Naar als jij je leven leeft met God in charge. En als iemand zegt dat je zo lekker ruikt, kun je zeggen: Ja, dat is de geur die God mij geeft!

5. Ga naar buiten Te veel parfum is gewoon too much. Vijftig keer een sterke geur in één hok geeft hoofdpijn. Ga naar buiten. Blijf als christenen niet op één plek hangen, dan kun je ook niet meer elkaars geur onderscheiden. Ik denk dat dat is wat jezus bedoelde toen Hij zei dat we op een berg moesten staan. Ga niet alleen maar dicht bij elkaar zitten maar ga de wereld in, een ieder van ons op zijn of haar eigen wijze!
terug