Overdenking maart 2022 Overdenking maart 2022
OVERDENKING
Als opening van de overdenking citeer ik hieronder de woorden vooraf uit de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk in Nederland (te bestellen via: https://petrus.protestantsekerk.nl/veer tigdagentijdkalender/). Hierin wordt een brug geslagen tussen de innerlijke weg van het geloof en de praktische vertaling daarvan in de projecten van de diaconale organisatie van onze kerk: Kerk in Actie (zie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/). Onze kerk biedt via de website van Petrus – het geloofsmagazine van onze kerk – de mogelijkheid om dagelijks een mail te ontvangen met hetgeen de kalender heeft te bieden. Dat kan via dit adres: https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/

In het woord vooraf horen we van een vergezicht dat we kennen uit de Bijbel. Met name in het boek Openbaring klinken deze woorden: Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en einde (Op. 22:13). Nu is dit nog toekomstmuziek maar we horen de klanken reeds door het lijden van onze Heer op weg naar Pasen heen. Wanneer we stilstaan bij zijn lijden krijgen we meer en meer oog voor de grootte van de toekomst die Hij niet alleen heeft beloofd maar ook heeft verwerkelijkt. Wel wachten wij op de voltooiing van die toekomst in de komst van het Koninkrijk van God. Dat vraagt dikwijls volharding omdat het leven en de wereld rauw en weerbarstig zijn. Dan is het goed om het oog reeds op Pasen te richten en te weten dat we daarheen onderweg zijn: het grootste feest van de kerk, de basis waarop wij staan in het geloof. De Heer heeft alles volbracht. Maar eerst nog gedenken we hoe de weg naar de overwinning is verlopen en wat God het zich heeft laten kosten om zichzelf met ons te verzoenen. De oproep van Paulus willen we dan ook ter harte nemen: Namens Christus vragen wij u dringend: laat u met God verzoenen (2 Kor. 5:20b). We ontvangen het van zijn kant, om niet, gratis; dat is: genade. Het is te duur om te kunnen betalen. Dat had God allang gezien en daarom gééft Hij het omdat een ieder van ons kostbaar is zijn ogen.

Vooraf
De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten ui
gaan vrede en gerechtigheid
als bruidegom en bruid.

De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.


Lied 767: 1 en 2 ‘Alles komt goed.’ We zeggen deze woorden soms wel érg makkelijk tegen elkaar. Want we weten dat de realiteit weerbarstiger is. Het is niet altijd makkelijk om te geloven in een hoopvolle toekomst. Zeker niet in een geteisterd land als Libanon, het land dat 4 centraal staat in de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie.

Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien. Door er voor elkaar te zijn geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goed komt.

De voorkant van de veertigdagentijdkalender verbeeldt deze woorden: de (levens-)weg omzoomd door de symbolen Alfa en Omega. Vanuit de verte straalt het licht van een hoopvolle toekomst ons al tegemoet – hoop die alles te maken heeft met het vreugdevolle feest van Pasen. Als teken van het leven dat de dood overwint, ontspruiten langs de levensweg al wat jonge takjes.

De veertigdagentijdkalender neemt je mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag is er een bijbeltekst met een korte overdenking, een vraag om over na te denken of een oproep om aan de slag te gaan, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen.

en gezegende tijd op weg naar Pasen toegewenst!

Ds. Jurrien Mol
terug