Overdenking juni 2022 Overdenking juni 2022
PINKSTEREN IS: SAMEN ONDERWEG!

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. 
Jezus belooft om na Zijn Hemelvaart een Helper te sturen. We lezen dat in Johannes 16: 7.  Het Griekse woord wat hier staat wordt in de meeste vertalingen vertaald als ‘pleitbezorger’ en dat is ook de keuze van de NBV vertalingen. Maar dat woord is voor velen een lastig woord en dekt ook niet geheel de lading van hoe de Heilige Geest werkt.  Dit woord, wat vier keer voorkomt in het evangelie naar Johannes, komt uit de juridische wereld. 
Een pleitbezorger is iemand die opkomt voor een ander, die voor je pleit. Het is echter niet zo dat de pleitbezorger het woord voert, het is meer een stille aanwezige. Het is ook een uitleg waar we zelf in ons eigen leven misschien ook minder mee kunnen. Misschien herkennen we ons meer in het woord Helper, zoals de Bijbel in Gewone Taal kiest.
Want – hoe is de Heilige Geest aanwezig en werkzaam in ons eigen leven?
De Heilige Geest is de Geest van God, van Jezus. Immers,  Vader, Zoon en Heilige Geest zijn een drie- eenheid.
De Heilige Geest ademt de Geest van God, van Jezus Christus.  Dat is onvoorwaardelijke liefde en Genade.  De Heilige Geest laat de beloftes die we lezen in de Bijbel werken in ons hoofd en in ons hart.  Daarom wordt de Heilige Geest ook wel de Trooster genoemd (Herziene Bijbelvertaling).
Als we moeilijke, verdrietige tijden doormaken in ons leven, is de Heilige Geest als Trooster aanwezig. Zo kunnen we dat soms ook ervaren in wat we meemaken. Door dat waar ons oog op valt, wat we lezen in de Bijbel, een gedachte die we hebben of woorden die op een bepaalde manier bij ons binnenkomen.
En ook als een bron van Kracht, en rust, moed, vrede.

Maar de ‘bron ‘van de Heilige Geest gaat nog veel dieper dan wij mensen vaak denken. Als we lezen over de eerste gemeenten die vervuld worden met de Geest, dan lezen we dat mensen vrijmoedig Gods woord spreken en dat er Tekenen, wonderen,  gebeuren.
De Heilige Geest geeft ook vreugde, creativiteit, wijsheid om juiste keuzes te maken, vrijmoedigheid om samen God te zoeken. Geeft soms zomaar woorden in onze mond die we zelf niet hadden kunnen bedenken. Of een idee, een gedachte, waar we weer mee verder kunnen. 

Kortom: De Heilige Geest, als Helper voor ons leven, is zo veelzijdig dat we er nooit alles over kunnen zeggen. En de werking van de Geest is niet in woorden te vangen. En dat is misschien ook niet erg.
Het is een werktuig, een instrument waarmee God in ons en door ons heen kan en wil werken. In onze gedachten, onze emoties, maar ook onze dromen en onze passies.  Want ook daar waar onze passie, daar waar ons hart naar uit gaat, daar wil de Geest van God werkzaam zijn. En juist dat wij mensen daarin zo verschillend zijn maakt dat we daardoor samen het Lichaam van Christus vormen.

De Heilige Geest helpt ons ook om te geloven. Helpt ons bidden, ook als we zelf geen woorden kunnen vinden. “Het is alsof onze eigen adem mee-ademt op de adem van Gods Geest”, zei iemand eens. Dat is een mooi beeld. We mogen meegaan in het ritme, in de adem van God die door ons heen gaat.

Misschien zijn deze gedachten over de Heilige Geest voor u en voor jou herkenbaar. Maar misschien is het ook wel anders. En is het ervaren van Gods Geest nieuw of iets waarmee u/jij wel meer kennis mee zou willen maken. Lees dan eens een leesplan in de youversion Bijbel-app over de Heilige Geest (op laptop of telefoon gratis te installeren). Of lees de komende weken eens het Bijbelboek Handelingen waarin we kunnen lezen hoe Gods Geest mensen op nieuwe wegen zet en er bijzondere dingen gebeuren.

Juist ook in deze weken rondom Hemelvaart en Pinksteren lezen we wat de leerlingen van Jezus en de eerste gemeenten meemaakten na de uitstorting van de Heilige Geest. En dat is niet alleen iets wat toen gebeurde. Natuurlijk niet. De Geest van God waait nog dagelijks om ons en door ons heen.
De uitdaging ligt er voor ons, om de Geest van God steeds meer te (h)erkennen in ons eigen leven. Om haar zo ook nog meer te kunnen gebruiken als een Helper, een metgezel voor onderweg. En om zo God ook de ruimte te geven om Zijn plannen te laten gebeuren.

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Renate de Vries-Martini
terug