Overdenking juni 2020 Overdenking juni 2020
“Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken”. Johannes 15: 5 (NBV)

Onze samenleving verandert enorm snel. Wat eens als fundament gold, is nu verdwenen. Tradities worden weggewuifd met simpele woorden als: “Uit de tijd”. De zekerheden zijn verdwenen. Zij hebben plaats gemaakt voor het nieuwe, dat nog geen houvast biedt. Waar geen houvast is, dáár sluipt de angst binnen.
Angst verschijnt in verschillende gedaantes, namelijk: “angst voor de vreemdeling; angst voor andere geloofsvormen; angst voor veranderingen, enzovoort”. Een bekend gezegde luidt: ‘angst is een slechte raadgever’. Wie naar angst luistert, kan geen goede beslissingen nemen. Wie angstig is, ziet vaak dingen, die niet reëel zijn. Wie in deze gemoedstoestand beslissingen neemt, zal ze later meestal betreuren! Deze beslissingen zijn niet goed gefundeerd .........
In Johannes 15: 5 zegt Jezus tegen Zijn leerlingen: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken”. Deze tekst staat in het licht van Jezus’ afscheid. Het is begrijpelijk, dat afscheid een mensenleven kan ontwrichten. Vooral wanneer mensen geestelijk leunen op degene, die afscheid neemt. Na een afscheid zei iemand: “Het is alsof een stuk van mijn lichaam is af- gescheurd. Heel pijnlijk en kwetsbaar .........
Pijn valt te dragen, wanneer mensen een goed geestelijk fundament hebben. Sommigen kunnen de pijn dragen omdat zij zich gedragen weten door de liefde van medemensen. Anderen dragen de pijn, omdat zij steun voelen van de traditie, waarin zij opgegroeid zijn.
De woorden van Jezus gaan nog een stapje verder. Hij heeft het over de liefde en over de woorden, die overgeleverd zijn (= traditie). “Liefde” en “overgeleverde woorden” vindt Jezus heel belangrijk, maar er is nog meer wat houvast geeft.
Hij neemt het beeld van de wijnstok als voorbeeld. Hij noemt zichzelf de wijnstok. Een wijnstok, die goede vruchten geeft, moet in goede grond geworteld zijn. Jezus is geworteld in de Vader; in God. Wie dit herkent en gelooft zegt: “Dat is een goede, vruchtbare bodem”. De levenssappen -de basis van het leven- vinden hun oorsprong in de levende God. Via Jezus gaan deze sappen naar hen, die in Jezus geloven. Gelovigen zijn verbonden met de wijnstok. Niet kunstmatig, maar gegroeid! Er is een beeld, dat zegt: ‘Gelovigen zijn geënt op de wijnstok, die de naam Jezus draagt’.
Wie verbonden is met Jezus; met Zijn woorden en Zijn daden ontdekt een positieve stroom in zichzelf. Deze geeft vruchten, die bijzonder goed smaken. Nee, niet via de smaakpapillen op de tong, maar via de Geest. Dit klinkt als “Een goede smaak hebben”. Geestelijk een goede smaak hebben, betekent Bijbels:
“Mensen vinden hun hoop, troost, liefde in God en geven deze onder anderen door via: vriendelijkheid, trouw, goedheid en zelfbeheersing” (= vruchten van de Geest).
De samenleving en haar uitingsvormen kunnen veranderen, maar wie verbonden is met de wijnstok (= ranken) laat zich niet van de wijs brengen. Hierdoor krijgt angst geen kans om raadgever te worden.
Ds. Gerard Venhuizen.
terug