Overdenking juni 2014 Overdenking juni 2014
PINKSTEREN
 
Pinksteren is het feest van de Geest. Veelal wordt de uitstorting van de Geest en de werking van de Geest te veel los gezien van de Vader en de Zoon. In de onderstaande korte passage uit een langer artikel (uit: 12 artikelen over de heilige Geest, zie vorig kerkblad voor uitgebreide informatie) geeft de schrijfster aan hoe de Geest ons richt op Jezus Christus, onze Heer. Wij heten naar Hem: christenen, dat wil zeggen: zij die van Christus zijn

Het gaat om Jezus
 
Twee mooie beelden om aan te duiden wat de heilige Geest nou in de wereld doet zijn wind en vuur.
Hij is als de wind die mensen in de rug blaast, zodat ze makkelijk vooruit komen. In ons winderige landje kunnen we ons daar wel iets bij voorstellen: met de wind in de rug fietst het zoveel makkelijker. Zo is de heilige Geest als de wind in de rug die geloven mogelijk maakt.
Maar Hij zet daarmee ook in gang. Waar de Geest geloven mogelijk maakt, ontstaan ook geloofsgemeenschappen. Als een vuurtje is het evangelie de wereld overgegaan. De Geest is als een vuur dat mensen verlicht. Door de heilige Geest gaan mensen helder zien waar het om draait: het gaat uiteindelijk om Jezus Christus die Heer van deze wereld is.
De heilige Geest blaast mensen in de rug om ze dat zetje van geloof te geven: geloof in Jezus Christus onze Heer. Het gaat uiteindelijk om Hem. Alle kerken die in de loop der eeuwen over heel dit wereldrond zijn ontstaan zijn christelijke gemeenschappen.
 
Mevr.ds. E. van der Meulen
terug