Overdenking juli/augustus 2017 Overdenking juli/augustus 2017
“Op adem komen ……”  (1 Koningen 18: 12b)
‘Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries.’

Wat heeft de titel van deze meditatie met de Bijbeltekst te maken? Met deze vraag rol ik bij u binnen. Ongevraagd. Vragen heeft geen zin, want wat moet ik vragen? Moet ik bijvoorbeeld vragen: “Mag ik bij u binnenkomen?”
Ik doe net als de reclameboodschappen. Ze trippelen stiekem mijn oren binnen. Soms doen ze me wat. Soms heb ik ze niet eens horen binnenkomen! De energie was niet aan me besteed.
Ik probeer dus binnen te komen!

Waarom? Ik wil iets met de lezer(es) delen. Ik probeer een gevoel te delen. Een opgejaagd gevoel. Ik zie mensen, die zich proberen te bewijzen. Ze lopen zich het vuur uit de schenen, maar vinden geen rust. Ze kunnen niet genieten, want ze moeten presteren. Ik zie mensen, die voortgedreven worden door de stormen. De stormen, die alle narigheden van het leven verbeelden. Stormen kunnen veel vernielen. Zoals bijvoorbeeld oorlog, ruzies, bitterheid veel kun-nen vernielen.

Mensen snakken naar adem bij het zien en voelen van de negatieve gevolgen van het menselijk handelen. Naar adem snakken is een verlangen om “op adem te komen”. “Op adem komen” kan in een veilige, betrouwbare omgeving. Waar vindt een mens zo’n plekje? Een mens – Elia – snakte naar adem toen mensen hem naar het leven stonden. Een storm dreigde hem te knakken. Hij vluchtte voor zijn leven. Eigenlijk wist hij niet waarheen! Onderweg kwam het gevoel: “Ik wil niet meer”. Hij had geen adem meer!

Op dat moment gaf een stem hem kracht om naar een veilige plek te gaan: “De berg van God”. Op deze plek kwam hij tot rust toen hij ont-dekte: “God is anders dan ik verwacht had. Hij laat zich in een helende koelte voelen”.

Misschien kunnen we met Elia ontdekken, dat stormachtig en vurig leven ons de adem benemen en ons welzijn verlagen.
Sta eens stil en luister naar een zachte bries, die onverwacht binnen komt. Misschien staat het leven daarna in een ander licht.

Ds. Gerard Venhuizen.
terug