Overdenking januari 2021 Overdenking januari 2021
 
U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht (Romeinen 13: 11-13)

Leven bij de Dag
Het nieuwe jaar is bij het verschijnen van deze Triangel alweer een aantal dagen oud. Het was een decembermaand die anders was dan anders. En ook nu nog zitten we in het laatste stuk van onze “ Lockdown”. Hopelijk kunnen we bijna het “ gewone” leven weer op gaan pakken. En hebben we , ondanks alles, met vreugde het feest van de geboorte van Jezus Christus onze Heer, gevierd. Sommige mensen zijn gewend om goede voornemens te maken aan het begin van het nieuwe jaar. Voor anderen is het voornemen om zo goed mogelijk het jaar door te komen al meer dan voldoende. De Bijbel geeft ons altijd genoeg goede voornemens, voor elk jaar, voor elke dag. In deze januari uitgave, de eerste van het jaar, lezen we een voornemen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Een mooi voornemen om het jaar mee te beginnen.

Het is tijd om wakker te worden, om op te staan. De dag te beginnen. Zo begint het 11e vers. Nu doen we dat elke dag
allemaal. Soms met frisse tegenzin, soms vol enthousiasme. Paulus bedoelt met ontwaken uit onze slaap dat we wakker geschud worden en onze ogen en oren openen voor wat er om ons heen gebeurt. Want, schrijft Paulus,  het moment dat Jezus terugkomt is steeds dichterbij aan het komen . Als we kijken naar de wereld om ons heen, dan zeggen we tegen elkaar: Het is al vijf voor twaalf… Paulus zegt het anders. Eigenlijk zegt hij niet het is vijf voor twaalf, meer vijf voor vijf, de nieuwe dag breekt bijna aan, de zon komt op!   De dag dat Jezus terugkomt op aarde. Open daarom dus je oren en je ogen voor dat wat God ons wil vertellen want de nacht loopt ten einde.
Het duister loopt op haar einde. Het duister van de nacht, het duister van de wereld. Alles wat duister is, wat het daglicht niet kan verdragen. Alles wat mensen het zicht ontneemt op het licht van Christus. Alles wat zo in kan staan tussen mensen onder elkaar, of tussen God en mensen. Niet van Gods kant, maar van onze kant, waardoor we God niet kunnen, niet willen of niet durven zoeken. Alle duister wat mensen mee moeten maken in hun leven. In de wereld en in onze persoonlijke levens. Deze coronatijd, ziekte, verlies, verdriet, oorlog en ongerechtigheid. Teveel om op te noemen.  Maar let op! De nieuwe dag breekt bijna aan. 
God heeft mensen nodig die getuigen van die nieuwe Dag die komen zal, die het werk van zijn redding zichtbaar te maken zodat het aanstekelijk werkt en er meer mensen zullen komen die op zullen staan.
Is die opdracht niet het beste voornemen voor 2021? Gods Reddende werk zichtbaar laten zijn in ons eigen leven?
Paulus vertelt ons ook hoe we dat het beste kunnen doen. Door nu al te leven zoals dat past bij de dag.
Leven in het Licht, leven zoals het daglicht kan verdragen, leven zoals God ons graag in Zijn Licht wil zetten.  Omgord je met de wapens van het licht! Wapens? Ja… Wapens…

Paulus heeft het over de praktijken van de duisternis en de wapens van het licht. Waar wapens zijn, daar moet gevochten worden. Het gaat niet vanzelf, leven zoals past bij de dag.
Het is een strijd. Er moet gestreden worden voor het Licht van de Heer. Zoals er al een leger van engelen verscheen in de kerstnacht, krijgen wij ook de wapens van het Licht aangereikt. Het komende jaar, ruim 11 maanden van 2021 zijn er nog over!  Om s ochtends op te staan en de keuze te hebben om ons te kleden met de wapens van het licht.
Het is een gevecht om bij de Heer te leven. Misschien niet herkenbaar, misschien denkt u: helemaal niet, het is heerlijk om te leven met God. Te weten dat Hij er altijd is en voor me zorgt. Me de weg wijst in mijn leven.
Dan bent u een Gezegend mens. Velen zullen ook weten dat het anders is als er tegenslagen zijn in het leven. Dan komen er ook vanzelfsprekend vragen over waarom het leven loopt zoals het loopt, het zo anders gaat dan we hadden gehoopt.  Of misschien juist wel als het leven vanzelf gaat en er zoveel afleiding is. Een voorbeeld: je voornemen om elke dag tijd te maken voor God. Te bidden en te lezen. Het gaat zo makkelijk om een dagje over te slaan.
Of om even iets minder je best te doen, toch die negatieve gedachten of woorden te spreken, het duister toelaten in ons leven, hoeven we niet voor te vechten. Dat vindt helaas vanzelf zijn weg en kan door het kleinste gaatje binnenkomen.
In het licht leven is anders. Daar kunnen we Gods wapens wel voor gebruiken.
Omkleed je met de Heer Jezus christus.
Dat is de kleding die past bij de dag. Als je dicht bij de Heer leeft, dan gloort in de nacht de dag.

Een goed voornemen voor 2021: Opstaan, leven bij de dag, zo leven dat ons leven het daglicht kan verdragen en ons kleden met het licht van Christus en  Gods redding zichtbaar te laten zijn in ons leven.
Als we sterk  zijn en het leven ons toelacht, maar net zo goed en zeker ook, als we kwetsbaar zijn, ziek zijn of zorgen hebben, zal God ons kleden en door dat wat soms zo duister lijkt, het licht van Zijn dag heen willen laten stralen.
Laten we dit voornemen meenemen, misschien voorzichtig, misschien vol overtuiging, maar hoe dan ook, in vertrouwen. Omdat we mogen weten dat het God is die ons Heil en Zegen schenkt, elke dag opnieuw. Ook in dit nieuwe jaar.

Renate de Vries-Martini

 
terug