Overdenking januari 2020 Overdenking januari 2020

Door goede machten trouw en stil omgeven
Von guten Mächten treu und still umgeben
Dietrich Bonhoeffer

Deze woorden zijn de beginregel van een gedicht dat Dietrich Bonhoeffer aan zijn verloofde Maria von Wedemayer op 19 december 1944 vanuit de gevangenis schreef als kerstgroet voor haar en de familie.
‘We wachten nu al bijna twee jaar op elkaar, liefste Maria. Word maar niet moedeloos! Ik ben blij dat je bij mijn ouders bent. Groet je moeder en het hele gezin van mij. Hier volgen nog een paar verzen die me afgelopen avond invielen. Ze vormen in grote liefde de kerstgroet voor jou, onze ouders, broers en zusters.’
Deze kerstgroet is geworden tot een gezang bij de jaarwisseling in het liedboek voor de kerken (gezang 398). Het kreeg de status van een oudjaarsgedicht. In het nieuwe liedboek (lied 511) is het opgenomen in de liederen voor de Kersttijd en heeft het in zekere zin zijn originele bedoeling teruggekregen.
Bij overdenking van de tekst blijkt dat beide momenten samenkomen: het kerkelijke feest van Kerst waarin Jezus Christus centraal staat en het ‘wereldse’ moment van de jaarwisseling met de gedachte aan een nieuw begin en de toekomst. Dat nieuwe begin en de toekomst zijn geborgd en gezekerd in Jezus Christus. De gedachten, beden en wensen van Bonhoeffer in dit gedicht spreken bij het ingaan van een nieuw jaar nog steeds aan.


Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bittere beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.


Omgeven door deze goede machten mogen wij met vertrouwen op de Heer het nieuwe jaar binnengaan. Ik wens u veel heil en zegen voor Anno Domini 2020.

Ds. J.F. Mol

 
terug