Overdenking januari 2015 Overdenking januari 2015
Kolossenzen 3:5-17
 
Paulus heeft de Kolossenzen uitvoerig laten weten hoe belangrijk het is om alléén voor Jezus te leven. Het is belangrijk om dat steeds opnieuw te horen. Er is net een nieuw jaar begonnen. Een mooi moment om ernst te maken met ons voornemen om meer tijd door te brengen met God. In Bijbellezing, in gebed, maar misschien ook in de natuur, of gewoon in stilte. Quality  time. Paulus wil de gemeente van Kolosse helpen om dat in praktijk te brengen. Misschien zijn dat ook voor ons bruikbare en waardevolle aanbevelingen. Paulus houdt ons hier geen leven met allemaal nieuwe wetten voor. Hij schetst het nieuwe leven dat de Heilige Geest in ons tot stand brengt. Wie daar voor open staat, doet er wijs aan deze verzen met aandacht te lezen.
 
Als wij als “heiligen” willen leven, als mensen die bij God horen, heeft dat gevolgen in ons leven. Ik zou bijna zeggen: het heeft een negatieve kant en een positieve kant.
De ‘negatieve’ kant is: jouw zondige, aardse kant wordt afgebroken (vers 5 – 9).
De ‘positieve’ kant is: je wordt een nieuw mens. Op die manier ga je steeds meer lijken op je Schepper.
Wij moeten radicaal afrekenen met alles wat een breuk kan veroorzaken tussen God en ons. En ons laten vullen door Gods liefde. Gods Geest wil ons helpen om ook werkelijk als christenen te leven. Wij moeten nooit vergeten: wij zijn nieuwe mensen, door het volbrachte offer van Jezus onze Heer.
God heeft ons geroepen. Hij houdt van ons. Hij heeft ons apart gezet om Hem te dienen. Maar leven voor de Here betekent tegelijk ook: leven voor onze naaste. Gods liefde wordt zichtbaar in ons leven door onze omgang met anderen. Dat betekent: vriendelijk zijn, bewogen met elkaar, geduldig zijn, goed zijn in onze omgang met anderen.
God heeft ons vergeven. Nu moeten wij onze naaste ook vergeven. Daar hebben wij liefde voor nodig. Hoe weet je wat God van je vraagt? Door dicht bij God te leven. Te luisteren naar zijn Woord en er elke dag uit te lezen. ‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen’.
Als u hier het komende jaar ernst mee maakt, zal 2015 voor u een buitengewoon rijk en waardevol jaar worden.
 
Een  gezegend 2015 toegewenst.
 
terug