Overdenking februari 2023 Overdenking februari 2023
Uit liefde voor jou
Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).

De bovenstaande vetgedrukte woorden vormen het motto voor de tijd op weg naar Pasen in onze Protestantse Kerk in Nederland. Ze zijn ook leidend in de Veertigdagentijdkalender die onze kerk ook dit jaar weer uitgeeft (via de website van de kerk te bestellen). Ik vind het wel een mooie samenvatting van de bekende tekst uit Johannes 3:16 die ik hierboven heb weergegeven.

Liefde is het centrale begrip op weg naar Golgota.Het begrip liefde vraagt wel om een juiste waardering. We kunnen namelijk niet ontkennen dat het begrip aan waardevermindering, inflatie, vervlakking of hoe we het ook willen omschrijven onderhevig is. Tal van televisieprogramma’s weerspiegelen deze trend. Tal van deelnemers aan zulke programma’s buigen het begrip ‘liefde’ om naar ‘een klik hebben’. Anderen gaan daar veel verder in en komen uit bij aantrekkingskracht op het lichamelijke niveau.
Het is helder dat in de Bijbel en door onze kerk een geheel andere invulling met het begrip is verbonden. Liefde is verbondenheid met de ander tot op het diepst van je bestaan; om maar een poging te wagen tot omschrijven. Deze omschrijving is voor mij op weg naar Pasen inspirerend. Van vele zaken in het leven zeggen we dat ze van twee kanten moeten komen om te slagen. In een liefdesrelatie tussen twee mensen is dat zeker het geval. De liefde van God vormt hierop een vreemde uitzondering. Natuurlijk kan er wederzijdsheid ontstaan in de relatie tussen God en een mens. Het geloof is dé verschijningsvorm van die wederzijdsheid. Het initiatief echter is eenzijdig van Gods kant en gaat uit naar de mens, ja zelfs naar de wereld: uit liefde voor jou.
God heeft zich tot op het diepst van het bestaan met ons verbonden: het Woord is vlees geworden, de menswording van Jezus Christus, de Zoon van God. Kerst blijft theologisch doorklinken in de rest van het kerkelijke jaar. De schrijver van de brief aan de Hebreeën onderstreept dit graag (Hebr. 4:15): Want deze hogepriester [Jezus, de Zoon van God, zie v. 14] kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. God heeft hiertoe gekozen om mens te worden … uit liefde voor jou.
Het zou mooi zijn als er een lied was – misschien is het er, maar ik ken het niet – waar deze woorden als een refrein telkens terugkeren. Het zou een lied ‘om te gaan’ kunnen zijn op weg naar Pasen via Goede Vrijdag. Zover zijn we nog niet. We hebben nog even de tijd: om het te schrijven (in ons hart, op papier) en om het te leren door het te herhalen. God doet de toekomst open en wil eeuwig leven schenken langs de weg van lijden en sterven van zijn enige Zoon … uit liefde voor jou.

Ds. Jurrien Mol
terug