Overdenking februari 2020 Overdenking februari 2020
 
 

Geloven
Beleidsmakers in de kerken maken zich zorgen over het teruglopend aantal kerkgangers. Kerkgebouwen zijn minimaal bezet en zijn daardoor niet meer rendabel.

Met de ogen van een manager wordt naar het “bedrijf kerk” gekeken. Logisch wanneer een organisatie in stand gehouden moet worden. Een organisatie kan niet van de wind leven.  Het gaat om cijfers!  Minder meelevende gemeenteleden zorgen voor minder inkomsten.

Ik ben nu bij het punt gemeenteleden beland. Gemeenteleden worden weleens aangesproken met ‘beminde gelovigen’ of ‘broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus.
Aanspreken met ‘beminde gelovigen’ of  ‘broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus’ is geen taal van een manager. Deze aanspreektitels veronderstellen ‘geloven’.  ‘Geloven’ is niet in cijfers uit te drukken. ‘Geloven’ kan volgens mij ook niet gemeten worden aan de hand van het aantal kerkgangers.

‘Geloven’ is niet keihard te meten!  Ik wil eerst even zeggen wat ik niet onder ‘geloven’ versta. ‘Geloven’ betekent voor mij niet:  ‘voor waar houden op het gezag van een ander’. Dit kan betekenen dat ik de dogmatiek en de kerkorde persoonlijk niet belangrijk vind.  Niet belangrijk, omdat ze mij niet ‘verheffen
naar een gevoel voor Iemand, die meer is dan de geschapen werkelijkheid’.
Het gevoel ‘geloven’ verwoordt Boudewijn de Groot prachtig in het lied  ‘Avond’. In een couplet zingt hij:      
“Want je kunt niets zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof , ik geloof in jou en mij”

Ontroerend, dat hij niets zeker weet, maar wel 5 keer zingt: “ ik geloof”. Tegen alles in zingt hij zijn vertrouwen uit in een ander (zijn geliefde?). Hier blijkt dat ‘geloven’ een relationeel begrip is.

Voor mij is ‘geloven’ ondanks alles  - wat mensen ook beweren – mijn vertrouwen uitspreken dat er Iemand is – ik noem Hem God of Vader in de Hemel – die ik kan vertrouwen. Zelfs wanneer ik niets meer vertrouw dan nog roep ik “Laat me niet los!”

Geloven, vertrouwen is een emotionele binding met een mens, maar ook met Iemand, die niet gelijk is aan een mens. 
Deze vorm van geloven is niet kerk gebonden en zullen kerkmanagers niet in hun modellen kunnen gieten.
Deze vorm van geloven kunnen mensen met elkaar delen. Dit gebeurt meestal niet georganiseerd, maar spontaan tijdens een bezoekje of aan de bar. 

Deze vorm van geloven laat zich dus niet organiseren volgens bedachte modellen. Deze vorm groeit op haar eigen wijze en zal velen verbazen! 
Ds. Gerard Venhuizen
 
terug