Overdenking februari 2016 Overdenking februari 2016
Lezen: Matteüs 25: 1 – 13
           
Oudejaarsavond hebben wij in de kerk de gelijkenis van de 10 meisjes gelezen. Verschillende mensen hebben gereageerd op het verhaal dat in deze dienst werd verteld. Om deze reden neem ik dit verhaal op als overdenking. Wie de hele preek zou willen horen, kan nog een paar weken terecht op: www.kerkomroep.nl. Daar kunt u alle kerkdiensten van de laatste weken nogmaals beluisteren.
Het verhaal speelt zich af, ergens in een dorp, lang geleden. Het dorp lag erg afgelegen, er kwam bijna nooit iemand, maar het leven was er goed. In dat dorp woonde een oude klokkenmaker. Zijn hele leven lang had hij de mooiste klokken gemaakt. Zij deden het altijd uitstekend. En als er eens wat mee was, repareerde hij ze weer. Omdat hij alles uitstekend bij hield, liepen alle klokken precies op tijd.
Hij besefte zelf ook heel goed, dat zijn werk een diepere betekenis had. Immers, ook het leven kun je vergelijken met een klok. Ook zijn levensklok tikte door. Zo kwam het moment dat hij besefte, dat zijn levensklok binnenkort stil kwam te staan. Hij is op hoge leeftijd overleden. Hij had er volkomen vrede mee.
In het dorp was nu geen klokkenmaker meer. Niemand was er, die de klokken kon repareren. Niemand was er meer, die de klokken gelijk kon zetten. Sommige klokken liepen een uur voor, anderen liepen achter. Niemand wist meer precies hoe laat het was. Sommigen vonden dat ook wel een prettig idee. Waarom zou je ook met een klok moeten leven? Het wende snel. Als de haan begon te kraaien, stond de bakker op om brood te bakken. De timmerman werd wakker van de geur van vers brood en ging ook aan het werk. Het tikken van de hamer wekte de schooljuffrouw, en zij ging zingend naar school. Als de kinderen juffrouw hoorden zingen, wisten zij dat ze naar school moesten. Zo kwam iedere ochtend het leven als vanzelf op gang. En als iedereen klaar was met het werk, gingen ze met de kippen op stok.
Zo ging het jarenlang verder. De meeste mensen zagen nooit meer naar hun klok om. Ze namen niet meer de moeite om de klok op te winden, hij liep toch niet gelijk.
Maar er waren ook mensen in het dorp, die de oude klokkenmaker nooit zijn vergeten. Zij waren hem dankbaar voor de klok.
 
Uit liefde en respect voor de oude klokkenmaker bleven ze de klok opwinden, ook al begrepen zij heel goed dat hij niet meer precies de tijd aangaf. Op allerlei moment hoorde je uit hun huizen een klok slaan, of het vrolijke geroep van de koekoekslok.
Er gaan weer jaren voorbij. Alleen de oude mensen uit het dorp hadden de klokkenmaker nog gekend. Zij vertelden nog wel eens een verhaal over hem. Maar voor de meeste mensen was het alleen nog maar een verhaaltje van lang geleden. Een soort sprookje.
Tot op een dag iemand het dorp kwam bezoeken. Een rondreizende klokkenmaker. Van alle kanten kwamen toen de dorpsbewoners met hun klokken, of ze vroegen de klokkenmaker om even langs te komen om hun mooi staartklok aan de muur weer te repareren. Alles werd zorgvuldig bekeken.
Sommige mensen hadden tot dat moment trouw hun klok opgewonden. Die klokken tikten nog. De klokkenmaker kon de klokken van deze mensen weer repareren en gelijk zetten.
Er waren ook mensen, die hun klok al vele jaren niet meer hadden opgewonden. Die hadden al verscheidene jaren stil gestaan. Deze klokken konden niet meer gerepareerd worden, ze waren compleet vastgeroest.
 
Het verhaal van de Here Jezus lijkt op in sommige opzichten op het verhaal van de klokkenmaker. De kern van het verhaal is, dat wij voorbereid zijn op de komst van Jezus. Dat wij, bij wijze van spreken, onze klok op blijven winden. Zelfs als wij het idee hebben dat onze klok niet gelijk loopt.
Wat heeft dit te zeggen, als het gaat om kerk en geloof? Wat heeft dit te zeggen, voor hoe wij dit jaar verder willen?
Brandt uw lamp? Is de klok van uw leven opgewonden? Dan kunnen wij, als Jezus terugkomt, onze tijd gelijk zetten met zijn tijd. Maar dan is het wel belangrijk om er nu voor te zorgen dat wij ons leven op Hem richten. Komt u zondag ook weer naar de kerk? Om uw horloge op te winden? In hoeverre onze klok gelijk loopt met Gods tijd kunnen wij nooit helemaal met zekerheid zeggen. Maar wij kunnen onze horloges en klokken in ieder geval op elkaar afstemmen. En dat is ook al heel belangrijk!
 
terug