OVERDENKING FEBRUARI 2015 OVERDENKING FEBRUARI 2015
Ze stelden meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God.
Johannes 12:43
 
Een fascinerend gedeelte vind ik het: Johannes 12:37-43. Het kopje in de vertaling – ongeloof – klopt en toch ook weer niet. Er zijn ook die wel in de Heer geloven. Maar over hen is ook wel wat te zeggen en zij vormen een scherpe rand waaraan wij ons ook wel eens zouden kunnen snijden.
Wat speelt er? Eerst zien en dan geloven. Dat hebben we allen wel eens gehoord of gezegd misschien. Wanneer we dit verbinden met het gedeelte uit Johannes komt dit beeld naar voren: voor de tijdgenoten van Jezus was dit het geval, althans het zien. Ondanks dat geloofden velen niet. Er lag een verharding over een deel van hen zoals Jesaja reeds profeteerde.
Zien is geen garantie voor geloven. Naast het getuigenis aangaande de Heer – wie Hij is – getuigen alle evangeliën ook van het ongeloof van mensen. ‘Verharding’ is de bijbelse uitdrukking in dit verband.
Over een ander deel lag deze verharding niet. Tot hen behoorden ook leiders; opmerkelijk want vaak zijn zij het die Jezus afwijzen. Zij waren echter beducht voor de Farizeeën. Hun geloof zou wel eens uitstoting kunnen betekenen.
Belijden is niet zonder risico’s en geloof kost wat. Het komt neer op een openlijk beamen van het geloof dat je ten deel gevallen is. Het menselijk antwoord op de genade van het geloof heeft gewicht. En soms valt dat antwoord uit naar de kant van de mens: meer prijs stellen op eer van mensen. Zo wint de verharding toch weer terrein. De urgentie van dit woord kan niemand ontgaan die ook het woord van Jezus kent dat Hij niet zal belijden voor zijn Vader wie Hem niet belijdt. Zijn komst was geen vrijblijvende zaak anders zouden zijn lijden en sterven dat ook geweest zijn.
 
Soli Deo Gloria – aan God alleen de eer
 
Ds. J.F. Mol
terug