Overdenking december 2021 Overdenking december 2021
INadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde (Matteus 2: 9.10)

De ster achterna..
Het is alweer een paar jaar geleden dat wij met ons gezin een bezoek brachten aan het museum (of eigenlijk het huis ) van Eise Eisinga in Franeker. Ik weet nog hoe we in de woonkamer, aan het plafond het gehele zonnestelsel, planetarium, zagen afgebeeld. Eise bouwde dit zonnestelsel met een reden. In de tijd waarin hij leefde waren de mensen bang dat het mis zou gaan met de aarde en de mensheid. Men geloofde dat de aarde uit haar baan geslingerd zou worden door een botsing tussen de maan en een aantal planeten. Deze voorspelling veroorzaakte in Friesland veel paniek. Eise echter geloofde dat God het goed voorhad met de wereld: en dat God, die de aarde maakte, deze voor altijd vast zal houden. Dat heeft God immers zelf beloofd. Door het bouwen van zijn planetarium wilde Eise aantonen dat God de aarde en het heelal zo geschapen heeft dat de aarde nooit zomaar uit haar baan zou slingeren. Op het radarwerk staat ook een tekst te lezen: “Gedenkt dat God by u Altyd Hier Tegenwoordig is”. Dus hoe wij ook door de tijd gaan en wat ons leven ook brengt, God is er altijd bij.

Bij ons bezoek kocht ik toen een boekje met de titel: “De Ster van Bethlehem”. In het boekje wordt uitgelegd welke bijzondere Ster de wijzen nu precies aan de Hemel hebben zien staan. Het is boeiend te lezen dat niet alleen deze Ster maar ook momenten van duisternis waarover we lezen in de Bijbel, terug kunnen vinden in astrologische berekeningen.

En, voor degenen die de meest aannemelijke verklaring willen weten over de Ster van Bethlehem: dat is de verklaring dat Jupiter en Venus elkaar zo dicht naderden dat ze leken als één grote schitterende , unieke en bijzondere Ster! De verdere uitleg en berekeningen laten we dan even voor wat het is. De schrijver van dit boekje geeft aan dat dit een groots Wonder is.

Maakt het nu uit voor onze ervaring als wij de Bijbelverhalen rondom de Geboorte van Jezus lezen? Het is bijzonder dat God aan mensen bijzondere gaven geeft om Zijn Heilsboodschap, Zijn boodschap van Redding voor ons mensen, door te kunnen geven en te laten zien.

Zo kon Eise laten zien aan de mensen dat ze niet bang hoefden te zijn dat God hen in de steek zou laten. Een boodschap voor alle tijden. In onze tijd brengt de corona pandemie veel onrust, verdeeldheid en soms zelfs boosheid en onbegrip naar elkaar toe. Het is moeilijk soms om elkaar vast te blijven houden in de verschillende visies op wat Goed is in Gods ogen. Wat ons mag binden is het vertrouwen dat God de wereld vast houdt en ons niet in de steek laat.

In de tijd van Advent mogen we ons daarop bezinnen. Op Gods aanwezigheid in ons leven. Soms zo zichtbaar, dat is een Zegen, soms ook minder zichtbaar of misschien wel een zoektocht. Advent betekent, komst, verwachting. We staan stil bij de komt van Jezus naar onze wereld. Maar tegelijkertijd is die komt van Jezus niet iets van toen maar juist voor vandaag en morgen. Wat is onze verwachting van God voor ons leven vandaag en morgen?

In de Bijbel lezen we de komende Adventsweken over mensen die uitkeken naar de komst van de Messias en over mensen die Jezus ontmoeten. Wij mogen mee op weg gaan, in deze weken van Advent, van verwachting. En net als de wijzen steeds dichter bij de ster en zo bij het Koningskind kwamen, zo komen wij ook elke week een beetje dichter bij het feest van de geboorte van Jezus.

Dat het zo mag zijn dat we de komende weken ook extra ruimte maken in ons hoofd en in ons hart om toe te leven naar het feest van de geboorte van Jezus. En om daarmee ook dat ware Licht waarmee Hij ons wil omringen zichtbaar mag worden. Niet alleen in de kerk, als het elke week een beetje lichter wordt bij het aansteken van de Adventskaarsen, maar juist ook in ons eigen huis, ons eigen leven. Niet leven in afwachting van wat komen gaat maar in vérwachting van. Denk maar aan een vrouw die in verwachting is. Ze is niet in afwachting van haar kindje, nee, het kindje groeit in haar. Totdat het moment daar is dat het Nieuwe Leven kan beginnen. Zo mag de verwachting van Jezus ook groeien in ons.

Dat vraagt een actieve houding van vertrouwen. Het vertrouwen dat de Hoop die wij mogen hebben , niet zal worden beschaamd. God laat niet los wat Zijn hand begonnen is. Gedenkt dat God by u Altyd Hier Tegenwoordig is
Renate de Vries-Martin
terug