Overdenking december 2019 Overdenking december 2019
OVERDENKING
Lezen: Matteüs 1:18-25
Jezus: God met ons
Wat mooi als er een geboortekaartje op de mat valt: een vader en een moeder die de naam van hun kindje bekendmaken. Bij de aankondiging van de geboorte van Jezus denken we vooral aan Maria, zijn moeder. Maar voor Jozef moet het een vreemde geschiedenis geweest zijn. Hij had er part noch deel aan en hij overweegt dan ook om in stilte Maria weg te sturen. Dan betrekt God ook Jozef erbij, door in een droom hem te vertellen hoe hij moet handelen. Jozef krijgt de opdracht om het kindje een naam te geven.
Als jonge mensen een kindje verwachten dan zullen heel wat mogelijke namen de revue passeren. Wordt het vernoemd naar opa of oma, die ook weer naar opa of oma vernoemd was? Of krijgt het een naam die niet in de familie voorkomt? Krijgt het een naam met een betekenis? Het is duidelijk dat Jozef het kindje dat Maria verwacht een naam met een betekenis moet geven én een naam die al een lange geschiedenis heeft. De betekenis van de naam die Jozef aan het kindje moet geven, Jezus, betekent: God redt. God zal het volk bevrijden van hun zonden. Maar dat is niet de enige naam. Er is ook nog een naam met een geschiedenis. Jesaja heeft lang geleden al gezegd dat er een redder zal komen die Immanuël zal heten. In de geschiedenis van Israël is er lang
gewacht op deze redder. En nu is Hij gekomen: de redder Jezus, die ook Immanuël is: God met ons.
Met deze twee namen vieren we het geboortefeest van onze Heer Jezus: God redt en God is met ons. Het betekent dat ons leven niet hopeloos is, maar dat er altijd een nieuw begin mogelijk is en dat er hoop op vergeving, troost en vernieuwing is. Met Kerst klopt God op onze deur en Hij geeft als het ware het geboortekaartje van zijn Zoon af. Een geboortekaartje stuur je naar mensen om wie je geeft, die bij je horen, van wie je graag wilt dat ze het goede nieuws horen. Dit geboortebericht van Jezus is bedoeld voor alle mensen, door God geliefd, en het wordt ook in het midden van onze gemeenten neergelegd. Dan is het aan ons om die twee namen werkelijk in ons midden op te nemen. Het zegt ons dat met de geboorte van dit kindje er licht in ons midden is gekomen. Licht in de wereld, maar ook licht in ons midden. Licht dat helder in onze gemeenten en in onze levens mag schijnen. De duisternis van zoveel mensen in deze wereld wordt doorbroken en er is nieuwe hoop. Dit geboortebericht wordt aan ieder persoonlijk afgegeven. Als je het kaartje openvouwt, komt God zelf je tegemoet. Hij redt en is met ons.

Ds. E. v.d. Meulen
terug