Overdenking april 2023 Overdenking april 2023
Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.
1 Korintiërs 2:2

De apostel Paulus komt in Korinthe komt. Hij heeft met het oog daarop een besluit genomen. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. Wat fat nou te betekenen heeft en wat hij daarmee denkt te bereiken. Het verhaal van een gekruisigde is immers het verhaal van een ‘loser’. Het klinkt ons dan ook wat vreemd in de oren: geen andere kennis te brengen dan Jezus Christus. Maar achter het Griekse woord ‘kennis’ staat het Hebreeuwse woord voor ‘kennen waarmee Paulus vanuit zijn achtergrond en opleiding bekend is. Het Hebreeuwse ‘kennen’ betekent: intieme omgang hebben met. Geen andere kennis dan Jezus Christus betekent voor Paulus, dat hij helemaal van Jezus is vervuld. Er is niets en niemand die Hem te boven gaat. ‘Geen andere kennis’ is: geen ander verlangen hebben dan Christus te kennen en bekend te maken. Dat is mijn passie zegt Paulus. Daar leef ik voor. Zo kennen we de apostel ook uit zijn brieven. Waar hij zich ook bevindt, met wie hij ook spreekt, steeds weer gaat het over Jezus. Heel het zijn, voelen en denken van de apostel heeft slechts één brandpunt, één kern: Jezus Christus en zijn kruis.

Het opvallende aan de tekst is dat Paulus zegt: ik heb besloten om het over niemand anders dan Jezus te hebben. In het Grieks het er zo sterk en de NBV21 geeft dat terecht zo weer: ik heb besloten om het over niemand anders te hebben dan Jezus en die gekruisigd. Besloten, waarom zegt de apostel dat hier? Dat heeft met de harde leerschool van de praktijk te maken.
In 1 Kor. 2:1 staat: toen ik bij u kwam. Even hiervoor was hij in Athene geweest wat te lezen staat in Handelingen 17. Athene en Korinthe waren maar een paar kilometer van elkaar verwijderd. Deze twee steden waren in die tijd de grootste centra van kennis en wetenschap, van filosofie en architectuur, die de wereld kende. Vanuit de hele toenmalige wereld trokken mensen naar deze steden. Als er iets nieuws was, moest je daar zijn. Er waren rondreizende sprekers, die hun ideeën en opvattingen daar ventileerden. Alles wat nieuw was, was per definitie goed en interessant. Het paste helemaal in het verlangen van Paulus om deze steden te bezoeken. Het waren strategische plekken. En juist daar wilde hij het evangelie van Jezus brengen. Jezus was niet alleen een Joodse man; Hij was de Heer van de wereld. Maar wel een man die gekruisigd was. In het centrum van de wereld van alles waarvoor Athene en Korinte stonden kwam hij aan met het verhaal van Jezus Christus – de gekruisigde.

Zo besluit Paulus dat hij het over niets anders zal hebben dan Jezus Christus – de gekruisigde! De focus van Paulus ligt in de eerste plaats bij Jezus. Jezus Christus echter kennen wij als de gekruisigde. Dit laatste is zo te lezen: die gekruisigd is geweest. Paulus spreekt niet over een man die eens leefde en die gedood is aan een kruis. Nee, Jezus is geen verleden tijd. Hij leeft! En deze levende Heer, heeft zich voor ons laten kruisigen. Paulus prediking staat helemaal in het teken van de opstanding. En vanuit de opstanding spreekt hij over het kruis. In Rom. 8 zegt hij het heel scherp: Christus is gestorven; ja wat méér is, die ook is opgewekt. Deze focus op de opstanding is belangrijk om vast te houden. Want in het hart van de verkondiging staat niet een kruis; dat is een martelwerktuig. Maar de gekruisigde! De levende Heer die zich voor ons heeft laten kruisigen. Nadenken over Jezus Christus – de gekruisigde, is dus de opgestane Heer, die leeft en waarmee je een relatie kunt hebben, centraal stellen. Het gaat in het christelijk geloof niet om religie, maar om relatie. Een relatie met de meest belangrijke persoon die de aarde gekend heeft.

Zo grijpen het lijden van de Heer met zijn sterven op Goede Vrijdag – Hij is de gekruisigde – de stilte van de sabbat die volgt als opmaat voor de nieuwe week (Stille Zaterdag) en het feest van de opstanding met Pasen waarop wij vieren dat wij een levende Heer hebben ineen.

Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijns Heren Christi dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.


In een prachtig lied op de melodie van Leonard Cohens Hallelujah bezingen twee zusjes de gebeurtenissen van deze periode. U kunt het lied beluisteren en de Engelse tekst meelezen via Youtube (of opzoeken op Youtube: An Easter Hallelujah – 10 year old Cassandra Star & her sister Callahan.)

Ds. Jurrien Mol
terug