Overdenking april 2015

Overdenking
Overdenking april 2015
OVERDENKING
 
Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
 
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
 
En wilt Gij ons de bittre beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.
 
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.
 
Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
 
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.
 
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Bovenstaande Duitse tekst is afkomstig van de Duitse predikant en theoloog Dietrich Bonhoeffer bij de jaarwisseling van 1944 naar 1945. Hij zond dit gedicht als kerstgroet aan zijn verloofde, familie en ouders vanuit zijn cel in een Nazi-gevangenis.
Enkele maanden later werd hij op 9 april 1945 opgehangen door de Nazi’s vanwege hoogverraad in het kamp Flossenbürg. Hij was betrokken bij het verzet en complotten tegen het naziregime en hun leiders.
 
De tekst is opgenomen in ons liedboek als Lied 511 in de vertaling van Jan Willem Schulte Nordholt op een melodie van Adriaan C. Schuurman. Onze onbekendheid met de melodie maakt het tot een wat ‘stil’ lied in ons gemeenterepertoire.
 
Deze maand is het zeventig jaar geleden dat deze markante en invloedrijke theoloog werd vermoord. Nog steeds hebben zijn denkbeelden en boeken grote invloed op het denken van gelovigen.
 
Ter gelegenheid van dit feit ben ik van plan twee avonden te beleggen rondom deze predikant-verzetsstrijder uit Duitsland. Hij koos ervoor om vanuit de veilige Verenigde Staten in 1939 terug te keren naar Nazi-Duitsland om verzet te bieden aan de goddeloze machten die de mensen omringden.
 
Op dinsdag 21 en 28 april komen we samen in de consistorie te Nijega om 20.00 uur. Op de eerste avond staan leven en denken van Bonhoeffer centraal tegen de achtergrond van zijn tijd. Op de tweede avond bekijken we een speelfilm over zijn leven vanaf 1939 tot aan zijn dood in 1945 waarna we met elkaar in gesprek gaan over het thema ‘Uitgedaagd om te belijden’.
 
Graag opgave vooraf om een goede inschatting te maken vanwege ruimte en verzorging van de inwendige mens (koffie en thee).
Opgave bij mij: jurrien.mol@gmail.com of tel. 371525.
 
terug