Startdienst zondag 20 september 2020 Startdienst zondag 20 september 2020
Degenen, die naar de kerk gaan, kunnen de teksten in de kerk aan de bomen hangen. Degenen, die niet kunnen komen, kunnen hun teksten inleveren bij:

- Ds. Jurrien Mol, Kommisjewei 10, Nijega in de brievenbus of via e-mail: jurrien.mol@gmail.com
- Marja Walda-Brinksma, Dr. Siebengasingel 113, Opeinde in de brievenbus of via e-mail: marja.walda@gmail.com
terug