Onderscheiding Harm Bosga Onderscheiding Harm Bosga
Aansluitend bij de dienst van 18 oktober jl. overhandigde de voorzitter van het college van kerkrentmeesters aan dhr. H. Bosga een onderscheiding in goud voor de vele jaren van verschillende kerkelijke taken, activiteiten en het dragen van ambten. Samen met zijn vrouw werd hij hierbij geprezen voor zijn trouw en de nauwgezetheid waarmee hij deze werkzaamheden verrichtte.
Onder het genot van koffie en gebak konden leden van de gemeente en aanwezige familie en vrienden dhr. en mevr. Bosga feliciteren met deze onderscheiding.
terug