Nieuws uit de gemeente

Nieuws uit de gemeente
Nieuw Liedboek

Voortaan gaan we maandelijks met een nieuw lied aan de slag. Dit lied wordt alle zondagen van die maand in de dienst gezongen, soms geoefend vóór de dienst en soms zullen we de hulp van de cantorij inschakelen.
Als u door het nieuwe liedboek bladert zult u ontdekken dat er ook een registratie is naar liturgisch gebruik (bijv. aanvang van de dienst/de geboden/rond de schrift/inzameling van de gaven etc.). Per kwartaal wordt hier door organisten en predikant een lied uit gekozen dat eveneens iedere week gezongen wordt.
 
Op deze manier hopen we vertrouwd te raken met de nieuwe liederen die het liedboek bevat. Verder zult u, al bladerend, ook constateren dat er nog heel wat vertrouwde liederen gewoon weer zijn opgenomen.
 
 
terug