Meditatie Pasen Meditatie Pasen
Pasen

          “Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem” (Lucas 24: 31 NBV)

Pasen: De wedstrijd van de grootste brandstapels. Pasen:  Het feest van de grote vuren.   Pasen: Het feest van eieren zoeken en rapen.
Pasen: Helaas het feest gaat dit jaar niet door! Geannuleerd door het coronavirus.
Coronavirus is dood in de pot ……….

Opeens staren we ons blind op wat niet meer kan. Door overheidsmaatregelen is de glans uit het leven verdwenen.
Door de desastreuze gevolgen van genoemd virus lijkt de toekomst somber en hopeloos.
Het is net alsof de dood jouw metgezel is.

De dood heeft overwonnen! Althans in de betekenis dat “alles is stopgezet”.

Deze mentaliteit druist in tegen de Bijbelse boodschap, die opgewekt verteld: “De dood is overwonnen”.
Als gelovige kan ik mij daar iets bij voorstellen, maar moet wel zeggen, dat ik dan met andere ogen moet leren kijken.

Geheel in stijl van deze tijd lopen twee mensen (lees Lucas 24: 13 -33) te somberen over de gebeurtenissen in hun leven. Een geliefd mens is aan het kruis gehangen en gestorven.
Deze mens - Jezus genoemd- had hen de weg naar de God van liefde gewezen. Hij had hen een open toekomst laten zien.
En nu zijn ze verblind – stekeblind – door het verdriet, dat hun harten ziek maakt.

Terwijl beide mensen elkaar de put in praten, komt er plotseling iemand hen vergezellen. Hij ziet hun levenshouding en vraagt invoelend naar de oorzaak. Bitter vertellen zij, dat hun geestelijke en politieke leiders hun hoop hebben gedood door Jezus aan het kruis te vermoorden.

Tijdens hun verhaal blijven hun harten bitter en hun ogen stekeblind. Daarna begint de onbekende man hen een verhaal te vertellen. Een verhaal van hoop, die afrekent met het doemdenken, dat alles uitloopt in de onvruchtbare dood.
Het verhaal is doorspekt met bekende woorden en feiten. Een vermoeden begint te rijzen.
Het kwartje valt – de ogen gaan open – waardoor ze ontdekken, dat de onbekende reisgenoot hun geliefde Jezus is.

Zij ontdekken dat het leven niet eindigt, wanneer alles tegenzit. Wanneer alles tegenzit gloort het licht van de hoop en staan mensen op uit het as ‘van ach en wee’.
Pasen is ontdekken, dat er een nieuw begin is!
Dus sta op uit de misère van deze tijd en vertrouw de boodschap van de opstanding.

Ds. Gerard Venhuizen.
 
terug