KOM FOAR IT LJOCHT! KOM FOAR IT LJOCHT!

EFKES FOARSTELLE…  KOM FOAR IT LJOCHT!


Evangelisatiecommissie, Nijega, Opeinde en de Tike

Beste lezers ,

Hierbij nemen wij even de gelegenheid om ons aan u voor te stellen. Wij hebben met de evangelisatiecommissie een doorstart gemaakt. Het is onze bedoeling om deze nu interkerkelijk op te gaan zetten.

Wat kunt u van ons verwachten?
Het is de bedoeling dat wij voor de 3 dorpen:
  • de tentdienst op de zondag tijdens de dorpsfeesten verzorgen.
  • andere activiteiten op zetten om:
door te geven dat God graag met een ieder in contact komt.
Ja, ook in jou. Hij ziet je zoals je bedoeld bent en houdt van jou.
Dat Zijn liefde zo groot is dat Hij, door Jezus, Zijn zoon, de weg vrij heeft gemaakt om bij Hem terug te komen.

Om dit uit te werken zijn we opzoek naar vrijwilligers, van uit de diverse kerkgenootschappen, die ons willen helpen;
  • In eerste instantie voor de tentdienst 16 juli in Opeinde, zie flyer.
  • Maar ook zoeken wij naar vrijwilligers welke met ons in het bestuur de acties willen opzetten.
  • En vrijwilligers welke éénmalig of vaker willen helpen bij de  uitvoering ed. zoals opruimen, flyers ophangen, acties ed.
Tevens zoeken wij financiële steun om de kosten te dekken. Dit mag eenmalig, maar ook periodiek of als sponsering. 

Mocht dit interesse of vragen bij u/jou opwekken neem dan contact met ons op.

Kom foar it Locht!
Evangelisatiecommissie Nijega, Opeinde en De Tike.

Matthijs Mulder en Tjerk Kaastra
Kom.foar.it.ljocht@outlook.com
Facebook: kom.foar.it.ljocht    
Reknr: NL 79 RABO 0389 0625 29
 
terug