zondag 8 oktober 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. F. Mol
Organist: Riemke Dijkstra

Collectebestemming:
- Kerkvoogdij
- Protestantse Kerk-Missionair Werk

terug