Het Nieuwe Liedboek - Lied van de maand

Het Nieuwe Liedboek - Lied van de maand
Het lied van de maand december is lied 463.

Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?


Het lied is een eenvoudige melodie. Het is mogelijk om deze melodie in canon te zingen. Het fraaiste canonresultaat ontstaat, als de vrouwenstemmen als eerste inzetten en de mannenstemmen één maat later.
De tekst van dit lied bevat strofes die de verbinding leggen met de verschillende zondagen van Advent. De laatste drie strofen bevatten het drievoudige Kyrie eleison - Christe eleison - Kyrie eleison. In de eerste strofen worden de namen gebruikt waarmee God wordt aangeroepen. Als die namen onder elkaar worden gezet, gevolgd door het Kyrie-Christe-Kyrie, ontstaat de kernvorm van de litanie:
1. Licht in onze ogen, redder uit de nacht
2. Der mensen trooster
3. Herder, Licht
4. Bloesem in de winter, roze dageraad
6. Kyrie eleison
7. Christe eleison
8. Kyrie eleison
 
De zondagsgebeden voor de eerste en tweede Advent worden in de klassieke liturgie de 'Excita-gebeden' genoemd, omdat deze beginnen met het woord Excita (= wek op). De eerste twee strofen zijn duidelijk geïnspireerd door deze gebeden. De strofes 3, 4 en 5 verwijzen naar de verschillende Adventszondagen:
Strofe drie heeft een relatie met Psalm 80, de introïtuspsalm van de tweede Advent: ‘Hoor ons, herder van Israël, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.’
Strofe vier sluit aan bij de derde Adventszondag. Die zondag heeft de naam Gaudete! (= verblijdt u) en heeft als liturgische kleur roze. Het is een teken van het licht dat komen gaat.
Strofe vijf houdt verband met de antifoon voor de vierde Advent, ontleend aan Jesaja 45:8 (Regen uw gerechtigheid). De laatste zin verwijst naar Psalm 85:10-12 (tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat).
terug