Goede Vrijdag, 7 april 2023

Goede Vrijdag, 7 april 2023
Goede ? Vrijdag
Al die spot en al die haat,
de gruwel die zo tegenstaat,
de eenzaamheid en het verdriet,
de loochening “ik ken Hem niet”.
Al dat geweld en al die pijn:
moet dat nu “Goede” Vrijdag zijn?

Het biddend worstelen met God,
de harde slagen van het lot,
het bloedvergieten zonder end,
het kwaad, waar je maar niet aan went,
gespijkerd aan een triest bestaan:
komt “Goede” Vrijdag daar vandaan?

In eenzame verlatenheid
hangt, in het centrum van de tijd,
de drager van het wereldlot,
de Christus, afgezant van God,
om na drie dagen op te staan:
is daarom Vrijdag “Goed” gegaan?
terug