GEMEENTE-ONTBIJT ZONDAG 2 NOVEMBER 2014

GEMEENTE-ONTBIJT ZONDAG 2 NOVEMBER 2014

Samen eten, samen vieren. Een supergeslaagd begin van de zondag.
 
Deze zomer is, wegens gebrek aan een geschikte datum, de gemeentezondag in de pastorietuin achterwege gebleven. Wie weet biedt 2015 meer mogelijkheden.
Daarom organiseren we dit najaar het zevende gemeente-ontbijt, en wel op zondag 2 november a.s. in dorpshuis ‘Op ’e Jister’ in Nijega. Jong en oud is weer van harte welkom.
 
U/Jij bent vanaf 8.15 uur welkom, waarna we om 8.30 uur de maaltijd beginnen.
 
Na het ontbijt vieren we de kerkdienst ook in ‘Op ’e Jister’. Gemeenteleden die verhinderd zijn bij het ontbijt, zijn vanzelfsprekend ook bij deze dienst welkom.
De kerkdienst begint om 10.00 uur (er is kinderoppas).
 
Na afloop sluiten we de zondagmorgen af met koffie en/of fris.
 
Wij hopen, met allen, op een voedzame zondagmorgen (in meerdere opzichten).
Meld u/je telefonisch aan: 371525 
of via e-mail: loes.mol-boonstra@online.nl
terug