Commissies

Commissies
Zonder commissies geen kerkewerk. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle commissies, zoals

Evangelisatie
Zending en Albanie
Activiteiten
Orgelcommissie
 
Evangelisatiecommissie

Evangelisatiecommissie
De gezamenlijke evangelisatiecommissie heeft de taak gekregen om onze gemeenten voor te gaan, en ook te stimuleren, in het uitdragen van het Evangelie van Jezus Christus als Redder en Koning van onze wereld aan randkerkelijken en niet-kerkelijken in onze eigen woon- en werkomgeving. De evangelisatie-commissie organiseert o.a.een "welkomstdienst" in het voorjaar, een "openluchtdienst" in juni, een "tentdienst" als afsluiting van de dorpsfeesten. Daarnaast verspreidt de evangelisatiecommissie de Elisabethbode bij buiten- en randkerkelijken en vakantiebijbelgidsen.
 
lees meer »
 
Tsjerketún commissie

Tsjerketún commissie
In november 2020 zijn we begonnen met het project Tsjerketún. Het braakliggende terrein is nu anderhalf jaar verder veranderd in een bloeiende, actieve tuin en een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
lees meer »
 
Kindernevendienst

Kindernevendienst
De kindernevendienst heeft als doel om de kinderen van onze gemeente op hun eigen niveau het Woord van God te brengen.

Op dit moment krijgen alle kinderen tussen 4 en 12 jaar op zondag het Woord van God in hun eigen taal en op hun eigen niveau aangeboden dank zij de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.
 
lees meer »
 
Mission Albania

Mission Albania
Mission Albania richt zich op zendingswerk in House of Hope te Pinet, Albanie.

Het project in Albanië is oorspronkelijk opgezet door de Aletheia kerk van Timisoara, Roemenië. Al in de jaren negentig hebben zij aldaar een soort van wijkgebouw gebouwd, The House of Hope. De contacten met de Roemeense kerk zijn gelegd door een lid van die kerk, Vasile Piscoi. Piscoi is verder verbonden als leerkracht aan een HBO school voor Theologie en journalistiek in Oradea. Verder heeft Piscoi ook een jaar of vier in Nederland gewoond en daar zijn ook de contacten met hem geboren. Sinds 2010 gaat de Gereformeerde Kerk naar Albanië voor een zendingsreis, samen met dhr. Piscoi en een groep studenten van 'zijn' school in Oradea.

Klik hier voor de folder van het Zomerkamp 2016

 
lees meer »
 
Gespreksgroep

Gespreksgroep
Oproep om mee te doen aan de opbouw van Gods kerk en van je persoonlijk geloof!

Al een aantal jaren draaien wij mee in een gespreksgroep. Soms komt het even bij je op dat je er eigenlijk geen tijd voor hebt. Je gezin, je werk of….. vul maar in……
lees meer »
 
Gebedskring

Gebedskring
Veel mensen zijn onbekend met een gebedskring.
Wat doen wij op deze avond?
Bidden is praten met God.
Dat doen wij op deze avond samen.
We praten met elkaar over onze eigen zorgen en vreugden,maar vooral ook over de nood en zorg in de wereld en om ons heen.
Wie kun je het beter voorleggen dan onze Heer en Heiland die ons zelf het bidden heeft geleerd.
lees meer »
 
Activiteitencommissie

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert diverse activiteiten met het doel geld binnen te halen voor speciale projecten van onze kerk. Op dit moment zijn deze projecten gericht op energiebesparing in ons kerkgebouw.

Op dit moment zijn deze projecten gericht op energiebesparing in ons kerkgebouw. Voorbeelden van projecten zijn de Potgrondactie (in het voorjaar) en Strooizoutactie (in het najaar).
lees meer »
 
Orgelcommissie

Orgelcommissie
De orgelcommissie zorgt voor rooster van organisten voor de kerkdiensten en voor onderhoud van het orgel via het verjaardagsfonds en speciale orgelconcerten.

Zie voor orgelconcerten de Agendapagina.

 
lees meer »