Collectebonnen

Collectebonnen


Informatie over collectebonnen kan verkregen worden bij:
  • P. Draaistra Kommisjewei 71 Nijega  (0512-372125)
  • R.Posthumus Peinderwei 19 De Tike (0512-372083)
  • A Veenstra Fjouwerkant 25 Opeinde (0512-372019)
Het rekeningnummer voor collectebonnen is NL 98 RABO 0309023122.
Bij het overmaken van geld voor collecte bonnen graag vermelden: 'Collectebonnen"
terug