Clubstriid op vrijdag 5 februari 2016 Clubstriid op vrijdag 5 februari 2016
Ook dit jaar gaan de jongens en meiden meedoen aan Clubstriid. Clubstriid is een activiteit van de Federatie Christelijk Jeugdwerk Friesland (FCJF).
Clubs uit verschillende Friese plaatsen gaan de strijd met elkaar aan; ieder in de eigen woonplaats. Er moeten verschillende opdrachten worden uitgevoerd, waarbij de hulp van de dorpsbewoners vaak nodig is.
Hopelijk werkt u daarom weer mee als er iemand aan de deur komt met een heel vreemde vraag of gek verzoek. Het gaat tenslotte om de plaatselijke eer!
Aan deze Clubstriid is ook altijd een actie voor een goed doel gekoppeld. Hiervoor wordt misschien ook een bijdrage gevraagd.

Doet u ook mee?
terug