Biddag, 8 maart 2023

Biddag, 8 maart 2023
Goede God
die de aarde gezegend heeft met alles waarvan wij leven,
die haar als een wijngaard met zorg en liefde heeft aangeplant,
zodat wij zullen genieten van haar goede gaven.
Wij willen eerlijke rentmeesters daarvan zijn en niet meer nemen dan ons toekomt.
Want gulzigheid leidt tot verderf en gretigheid is nooit verzadigd.
Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.
Laat ons een licht opgaan en leer ons het ware vasten, dat is: naar elkaar omzien,
ons brood delen met de hongerige, de vluchteling onderdak geven
en de verdrukte zijn vrijheid laten.....
terug