Biddag voor gewas en arbeid Biddag voor gewas en arbeid
Ons hart stellen wij open voor God; dit zien we in de geopende bananenbladeren. Daaronder de potgrond en de zaden die het nieuwe groeiseizoen verbeelden. Vingerplantbladeren symboliseren de handen van de Heer, waarin we al onze zorgen en dank mogen leggen.Bidden voor gewas en arbeid

Heer wij bidden U voor gewas en arbeid;                              
dat er ook dit jaar genoeg eten mag zijn.
Geef op Uw tijd regen en zonneschijn
zodat er sprake is van vruchtbaarheid.

Mensen kunnen wel de zaden strooien
toch kunnen ze geen wasdom geven;
ook al is dit wel hun doel en streven.
Maar alleen U kunt de groei voltooien.

Wij willen U ook bidden voor de arbeid
en onze werkzaamheden van elke dag
waarbij angst is voor dreigend ontslag,
want het is zo onzeker in deze crisistijd.

Heer, zo zijn er veel zorgen in ons leven;
U kent ons, voor U is niets verborgen.
Wees ons nabij iedere nieuwe morgen
en leer ons om alles aan U over te geven.
terug